Over de gemeente Over de gemeente


Over onze gemeente
Geloven doe je niet alleen, maar samen!
Op deze website ontdek je hoe dit in onze gemeente gestalte krijgt. Samen proberen we te bouwen aan een gastvrije gemeenschap waar mensen zich thuis voelen. Samen zoeken we naar sporen van God in ons leven. Samen zien we naar elkaar om, in goede én in kwade dagen.

De kerkenraad draagt in dit alles een grote verantwoordelijkheid, maar kan niet zonder de inzet van andere commissies en vrijwilligers.
En die zijn er genoeg, zoals je bij commisies en activiteiten kunt zien. 
 
Verdieping, vertrouwen en verbinding Verdieping, vertrouwen en verbinding

Onze missie en visie
Als Kerk staan wij in een eeuwenlange en wereldwijde traditie van geloven, bidden, zingen en omzien naar elkaar. Niet dat dit ons allemaal aan komt waaien, maar we zoeken ernaar. Samen zoeken we naar inspiratie en houvast in de Bijbel en in het bijzonder in onze levende Heer, Jezus Christus. In ons beleidsplan hebben we de 3 woorden verdieping, vertrouwen en verbinding ook als ondertitel vermeld staan. Je kunt daar ook meer lezen over onze missie als gemeente.


Beleid rondom de Heilige Doop

Hier kun je ons beleid bekijken rondom de Heilige Doop. 

Beleid rondom kerk en homoseksualiteit

Hier kun je meer lezen over het standpunt van de kerkenraad rondom kerk en homoseksualiteit.

Principes en richtlijnen Audio Visuele dienst 

Hier kun je meer lezen over de principes en richtlijnen rondom het uitzenden van de online kerkdiensten en het vertonen van beeld en geluid tijdens de kerkdiensten. 

 
verdieping, vertrouwen en verbinding verdieping, vertrouwen en verbinding
Verdieping, Vertrouwen en Verbinding
Onze zoektocht kent bovenstaande drie kernwoorden:
  • Aan de hand van de Bijbel zoeken we naar verdieping en verbreding van ons geloof in God.
  • In de gemeenschap met elkaar streven we naar vertrouwen, liefde en verdraagzaamheid.
  • God is er voor iedereen, daarom zoeken we nadrukkelijk de verbinding met al onze plaatsgenoten.