Kerkbalans Kerkbalans

Actie Kerkbalans start weer van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari 2024
 De Actie Kerkbalans 2024 is weer gestart! Van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari 2024 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Een kerkelijke gemeente als Heukelum krijgt geen subsidie. Om te kunnen (voort) bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is ook het thema voor Actie Kerkbalans 2024. Mogen wij ook op u en jou rekenen? 


Hoeveel moet ik geven voor Kerkbalans?
Omdat die vraag ons de afgelopen jaren meermalen heeft bereikt, willen we graag vrijblijvend een handvat bieden. Hoe weet je nou wat ‘normaal’ is? Hieronder willen we wat richtlijnen geven over de hoogte van uw of jouw vrijwillige bijdrage. Niet dat we over uw of jouw portemonnee willen of kunnen beslissen, maar meer als hulp om na te denken over de hoogte van de bijdrage. Iemand die veel heeft, kan veel geven; iemand die minder heeft, kan minder geven. Dat noemen we geven naar draagkracht of geven naar vermogen.
Het belangrijkste is dat iedereen zo mogelijk een bijdrage geeft om te laten zien dat je geeft om de kerk.

Als richtlijn geven we 1% - 2% van uw gezamenlijk netto inkomen. Dit geldt met name voor een modaal tot iets hoger dan modaal inkomen. Als u minder of veel minder inkomen heeft, is dit misschien niet reëel.
Van jongeren met een smalle beurs die de kerk een warm hart toedragen, zouden we een bijdrage voor de kerk van € 5,- per maand heel fijn vinden.
Heeft u als eenverdiener inkomsten op minimumniveau of net daarboven, dan valt het niet mee om iets bij te dragen. Een bijdrage voor de kerk tussen € 5,- en € 10,- per maand zou dan een prachtige bijdrage zijn.

Modaal inkomen
Het modale inkomen van een eenverdiener is nu ongeveer € 2.200,- netto per maand. Afhankelijk van uw situatie zouden we ½ tot 1 % van uw netto inkomsten per maand als richtlijn kunnen noemen. Een bedrag voor de kerk tussen € 10,- en € 25,- per maand zou een hele mooie bijdrage zijn.
Leden van onze gemeente die (iets) boven modaal verdienen, dat wil zeggen alleen of samen met hun partner meer dan € 2.200,- netto per maand, willen we van harte aanbevelen om een grotere bijdrage te geven.
Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van € 2.500 euro per maand, een bijdrage van 25 tot 50 euro per maand voor de hervormde gemeente van Heukelum.
Als u alleen of samen met uw partner twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets hoger percentage.  En als het inkomen nog groter is, hopen we op een ruime bijdrage naar draagkracht.
Uiteraard hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u meer of minder voor uw kerk kunt missen. De richtlijn is een indicatie en geen vaste norm omdat omstandigheden kunnen verschillen. Gelukkig zijn er ook leden die ruimte hebben om meer bij te dragen dan we hier hebben aangegeven. Als uw hart het u ingeeft en u het geld kunt missen dan geven wij u in overweging om die bijdrage voort te zetten of zelfs nog te verhogen. 
Van belang is dat u of jij een eerlijk antwoord geeft op de vraag wat uw of jouw bijdrage naar draagkracht kan zijn.

Namens het College van Kerkrentmeesters
terug