Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen
Een veilige kerk
Het lijkt zo vanzelfsprekend: de kerk hoort een veilige plaats te zijn voor iedereen. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas is dit niet altijd het geval. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in de protestantse kerken voor.

Onze kerk in Heukelum wil graag een veilige kerk zijn voor iedereen. In onze gemeente zijn Marc Bron en Kitty Bron - van den Berg als interne vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld.
 
Interne vertrouwenspersonen  (IVP)
De IVP’s hebben een preventieve taak door aandacht te hebben voor signalen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties en het bespreekbaar maken van seksueel misbruik en ongewenst gedrag binnen onze kerk. Bij ongewenst gedrag denken we aan pesten, uitingen van discriminatie, agressie en geweld, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten.  
Een vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt en wil vooral  een luisterend oor zijn. De vertrouwenspersoon  kan helpen (eventueel samen) een eerste stap te zetten, adviseren en informeren over vervolgstappen, maar doet niets zonder toestemming van de hulpvrager.
Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, werkt zelfstandig en doet geen inhoudelijke mededelingen aan de kerkenraad. Ook denkt de IVP mee over voorlichting en preventie. Hoe organiseer je op een goede manier blijvende aandacht voor preventie van (seksueel) misbruik in de kerk.

Je kunt contact opnemen met Marc Bron en Kitty Bron van den Berg door te mailen of bellen naar 0183-623088. (Dit is het telefoonnummer van de huisartsenpraktijk van Marc en Kitty. Laat uw telefoonnummer bij de assistente achter en u wordt teruggebeld.)

Meldpunt seksueel misbruik

De PKN is aangesloten bij het Meldpunt seksueel misbruik (SMPR).
De interne vertrouwenspersonen fungeren als contactpersoon voor Het Meldpunt. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Contact SMPR: 030- 3038590 - info@smpr.nl - www.smpr.nl
terug