foto vakantiebijbelclub foto vakantiebijbelclub
 
Vakantie Bijbel Club Vakantie Bijbel Club

Vakantie Bijbel Club
In de laatste week van de zomervakantie wordt de Vakantie Bijbel Club gehouden.
Met het organiseren daarvan bieden we de kinderen een activiteitenprogramma aan rond een thema vanuit het christelijk geloof. Een paar dagen knutselen, spelletjes doen, lekker naar buiten, zingen en luisteren naar bijbelverhalen. De Vakantie BijbelClub is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen uit de gemeente kunnen gemakkelijk vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen die niet kerkelijk betrokken zijn. 

De Vakantie BijbelClub valt deels samen met het Krakelingendorp. In het midden van deze week wordt een gezamenlijke activiteit georganiseerd met het Krakelingendorp dat extra feestelijk is door het samen eten van pannenkoeken. De pannenkoeken worden (wát een mooie traditie) elk jaar weer door veel enthousiaste Heukelummers gebakken.
Aansluitend wordt de Vakantie Bijbelclub afgesloten tijdens de kerkdienst op zondag.

2020 was een jaar dat in het teken stond van corona. Daardoor zijn veel activteiten niet doorgegaan. De VakantieBijbelclub kon gelukkig op kleine schaal wel doorgaan. 
In welke vorm de Vakantie BijbelClub zomer 2021 zal zijn is nu nog niet bekend en dit hangt samen met de stand van zaken van corona in die fase.
 

 
foto2 VBC foto2 VBC