Kerkvoogdijcommissie Kerkvoogdijcommissie
Kerkvoogdijcommissie

De Kerkvoogdijcommissie assisteert de kerkrentmeesters bij hun werkzaamheden. Door bijvoorbeeld te collecteren in de kerkdienst, te helpen bij kerkbalans, maar ook bij activiteiten rondom de jaarmarkt en diverse kluswerkzaamheden aan de gebouwen van onze gemeente.  
terug