Jeugd Jeugd
Jeugdwerk
Wij geloven dat de kerk toekomst heeft!
We doen daarom ons best om op allerlei manieren kinderen en jongeren bij de kerk te betrekken.

We hebben de volgende doelstellingen:
  • Ten eerste willen we het evangelie van Jezus Christus op een eigentijdse manier overdragen aan de jeugd.
  • Ten tweede willen we als gemeente een situatie creëren waarin jongeren zich thuis voelen.
De jeugdmedewerkers proberen deze doelstellingen handen en voeten te geven door allerlei activiteiten te organiseren, zoals: kindernevendienst en jongerendienst (tijdens de preek op zondagmorgen), (huis)catechese, clubs, gesprekskringen, ontmoeting & gezelligheid. In het menu vind je een overzicht van alle activiteiten.

Wil je graag iemand spreken over het jeugdwerk? Neem dan gerust contact op met een van de jeugdambtsdragers:
· Wil Papenhuijzen | Jeugdouderling.
· Dennis Kooyman | Jeugddiaken.
terug