In vuur en vlam

In vuur en vlam
Als kleur van het vuur verwijst rood naar de brandende liefde en de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest daalde de Heilige Geest in vurige tongen neer op de apostelen. Het rode kleed wordt gebruikt op Palmzondag, Goede vrijdag en met Pinksteren.

In de Pinkstervlammen is een duif te zien. De Geest wordt vaak voorgesteld als een duif: Geest en leven horen bij elkaar. Onderaan zijn de rode banen in beweging gekomen: want wie door de Geest is aangeraakt:

Begint opnieuw te leven
En geeft dit door
Een lopend vuur,
Een lichtend spoor trekt door de wereld,
Zet de mens in vuur en vlam, verenigt tot gemeenschap.
Een lange optocht door de tijd,
Op weg en werkend aan een rijk
Van volmaakte vreugde.
terug