Financien Financien
Collecten
Tijdens de kerkdiensten worden er meerdere collecten gehouden. In de kerkbode staat per zondag waarvoor er gecollecteerd wordt. De ouderling van dienst vertelt het ook bij de afkondigingen. 

Hieronder staan alle gegevens voor het overmaken van een gift. Alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage! 


Kerkvoogdij Herv.Gem. Heukelum - kerkbalans

 

NL 43 INGB 00001587 14

Kerkvoogdij Herv. Gem. Heukelum


NL 13 RABO 0304 0022 83
 

Diaconie Herv. Gemeente Heukelum


NL 72 RABO 0304 0527 28
 

Jeugdwerk Herv. Gemeente Heukelum


NL 31 RABO 0304 0600 62
 

Administratie kerkbode


NL 35 INGB 0003 3783 85
 


Kerkbalans
Meer lezen over actie kerkbalans? https://www.kerkheukelum.nl/kerkbalans

ANBI
Meer weten over onze ANBI gegevens? https://www.kerkheukelum.nl/anbi


 
terug