Extra informatie

Extra informatie
Portaal en ingang van de kerk
Het portaal aan de noordzijde van de kerk dateert uit 1966 en is in 18e eeuwse stijl gebouwd.
Voorheen was dit een houten portaal.
terug