eeuwigheidszondag 2023

eeuwigheidszondag 2023
Zondag 26 november 2023 stond in het teken van eeuwigheidszondag en in de kerkdienst stonden wij stil bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Er is ook een mooi liturgisch bloemstuk gemaakt:Een vervlochten snoer in deze schikking als teken van verbinding. De groene hedera (klimop) die erin verwerkt is staat symbool voor eeuwig leven en door de hechtwortels aan de plant is het ook een teken voor trouw en vasthoudendheid. Verbinding met elkaar, familie, vrienden, de kerk/ Gods zijn, wat doorloopt in je leven. Hier is de verbinding van geloof, hoop en liefde weergegeven. Het begin van het snoer ligt rond de kanselbijbel, als symbool voor Gods woord en leefregel. Het snoer is gedraaid als beeld dat er in ons leven ook van alles speelt en er veel gebeurt (in)gewikkeld, ups en downs. Vind dan HOOP op de weg. Hier weergegeven door de avondmaalstafel met brood en wijn waar het snoer als cirkel omheen ligt. Gods teken van (liefde) trouw, die we elke keer mogen gedenken, bij het avondmaal is zijn belofte duidelijk zichtbaar als wij het sterven van Jezus met het brood en de wijn gedenken.

Dan is het laatste symbool de Liefde, het hart. Ieder heeft hier zijn/haar eigen invulling bij, alles wat op ons pad komt aan vreugde …én verdriet geeft vulling in ons hart. Het hart met de kaarsen laat ons gedenken aan degene die we lief hebben, die niet meer hier zijn, maar ín ons eigen hart. 
terug