Een lelie tussen de distels Een lelie tussen de distels

De roos van Saron, de lelie tussen de distels, is de bruid uit het Hooglied, het bijbelboek, waarin het volk Israël en haar Heer elkaar toezingen in beurtzang.
In de Middeleeuwen herkende men in diezelfde lelie tussen de distels Maria de moeder van Jezus, uitverkoren onder de vrouwen. In Heukelum heeft men tot 1573 Maria op allerlei manieren vereerd. Men schonk haar land, een boerderij en men wijdde het hoofdaltaar en hoogstwaarschijnlijk de hele kerk aan haar.

Na de reformatie verdween de verering en de bezittingen werden "haar ontnomen". Het enige dat er wellicht nog aan herinnert, zijn de genoemde tastbare overblijfselen en het kerkzegel met die uitverkiezende tekst. Men moest na de hervorming niet zo veel meer hebben van de Mariaverering; men dacht bij de lelie tussen de distels aan de gemeente van Christus. De beurtzang uit het Hooglied beschouwde men als een samenspraak tussen de Heer van de kerk en zijn bruid. Ook dat kan, als men het maar doet in de geest van Maria, die zich verblijdde, omdat God naar haar, in haar lage staat, omzag, in verwondering dat God machtigen vernedert, maar eenvoudigen verhoogt.

In die zin is de titel van het kerkzegel veelzeggend en is het ook een goede titel voor een boek dat een beschrijving wil zijn van een gemeente bestaande uit eenvoudige mensen die gedurende meer dan 1000 jaar geprobeerd heeft de beurtzang met haar Heer gaande te houden. Niets menselijks was haar daarin overigens vreemd. Veel verhalen in dit boek zullen getuigen van menselijke fouten en tekortkomingen en van pretenties die niet pasten bij de tekst uit het Hooglied.
Desalniettemin komt de gemeente na ruim 1000 jaar nog steeds samen om zondag aan zondag de lofzang gaande te houden. Daarover mag men zich verwonderen en bovenal dankbaar zijn. In het jaar 996 schonk een zekere Fretzhold zijn rechten op de kerk te "Ukele" aan bisschop Ansfried van Utrecht. Dankzij deze schenking weten we dat Heukelum in dit jaar een kerk bezat.

Heb je interesse in de geschiedenis van de Heukelumse kerk, dan is bovenvermeld boek nog te verkrijgen via de kerkvoogdij. Via de kerkrentmeestersheukelum@gmail.com kun je een berichtje sturen, waarna wij contact met je opnemen.

terug