Contact Contact

Algemeen Contact


Voor algemene vragen over onze gemeente kun je contact opnemen via dit formulier of een email sturen naar kerkheukelum@gmail.com. 

 

Kerkelijk bureau


Voor vragen of het doorgeven van wijzigingen rondom de kerkelijke administratie kun je contact opnemen via dit formulier.
 

 


 
 
websitebeheerder websitebeheerder

Websitebeheerder


Heb je vragen of opmerkingen over onze website of wil je een bericht voor publicatie op de website insturen?
Neem dan contact op met Carolien den Braven via dit formulier of stuur een email naar website.kerkheukelum@gmail.com.
 
Kerkbode Kerkbode

Kerkbode

10 keer per jaar wordt er een kerkbode gemaakt. Hierin staat alle informatie rondom kerkdiensten, het gemeenteleven en lief en leed. Ook vind je hierin informatie over activiteiten die worden georganiseerd. 

Anneke van Dam - Kruijt zit in de redactie en berichten kun je sturen naar: redactiekerkbodeheukelum@gmail.com 
of via dit fomulier

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden berichten aan te passen of in te korten.