collecten collecten
Collecten
Tijdens de kerkdiensten worden er meerdere collecten gehouden. In de kerkbode staat per zondag waarvoor er gecollecteerd wordt. De ouderling van dienst vertelt het ook bij de afkondigingen. 

Hieronder staan alle gegevens voor het overmaken van een gift. Alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage! 

Kerkvoogdij Herv.Gem. Heukelum - kerkbalans

NL 43 INGB 00001587 14

Kerkvoogdij Herv. Gem. Heukelum

NL 13 RABO 0304 0022 83

Diaconie Herv. Gemeente Heukelum

NL 72 RABO 0304 0527 28

terug