biddag 2023

biddag 2023
Woensdag 8 maart 2023 - Biddag

Het sluit aan bij bijbelteksten uit het (oecumenisch) leesrooster. Bij de invulling/ gebruikte materialen voor de schikking word rekening gehouden met de milieubelasting die de productie met zich meebrengt. Veel is materiaal wat nu voorhanden is uit onze omgeving. De schikking voor deze biddag is aan de hand van Marcus 6, die we net hebben gehoord. Toen Hij de boot verliet zag Hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder, en Hij onderwees hen langdurig. De bundels takken geven een suggestie van een boot. De ontluikende bloemknoppen zijn in knop: Bloem vol belofte NA DE TOCHT OVER HET WATER, TOONDE HIJ ZIJN LIEFDE EN SPRAK OVER DE TOEKOMST.
 
terug