40 dagentijd 2024

40 dagentijd 2024
“Ga mee!”is het jaarthema van de Protestantse kerk, als Heukelumse kerk is dit ook ons jaarthema, Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Ook dit jaar gaan we tijdens de veertigdagentijd, op weg naar Pasen, weer Liturgisch Bloemwerk maken. Als basis voor de schikking is er voor een bolvorm gekozen, die symbool staat voor het leven op aarde. Aan de bol wordt iedere keer iets toegevoegd, passend bij de schriftlezingen van de viering. Eerst sober, naarmate we dichter bij Pasen komen, worden de schikkingen uitbundiger en kleurrijker. Bij de keuze voor plantaardige en niet-plantaardige materialen is rekening gehouden met de milieubelasting die de productie ervan met zich meebrengt.


1e zondag - 18 februari 2024
De lezingen komen uit de bijbelboeken Prediker en Jeremia.
Jeremia was een door God geroepen profeet die de boodschap van God verkondigde aan het volk van Israël. Hij was geen geboren profeet. Integendeel, zijn vader was priester. Maar dan klinkt er een
stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. In Jeremia 1 vers 4 staat: De Heer richtte zich tot mij.
Het overrompelt Jeremia. Net als Mozes stribbelt hij tegen: Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.

Maar God zet door. Wat Hij begint geeft Hij niet op. Jeremia was een kritische stem die waarschuwde voor de gevolgen van de leefstijl van het volk. Hij riep op tot bekering en gehoorzaamheid aan God. 

U ziet hier een bolvorm. Jeremia wees op de broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de veertigdagentijd donkerbruin. In Jeremia 1 vers 11 staat beschreven hoe God  bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst.
Net als de amandelboom in het Midden-Oosten de eerste boom is die bloeit na de winter, groeit bij ons de krentenboompje als eerste. De takken in de bol zijn van de kers ( Prunus padus bloesem ). De Heer richtte zich tot mij: Wat zie je Jeremia? Ik antwoordde een amandeltwijg. Dat zie je goed, zei de Heer,Zo snel als een amandelboom uitbot in het voorjaar, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. De bestemming van Jeremia wordt niet bepaald door zijn afkomst, maar door zijn roeping.
Geroepen als profeet, zoals bloesem
De lente roept.
Luister
Nieuw bewustzijn.


2e zondag - 25 februari 2024
Het verhaal over de pottenbakker die een pot probeert te maken en als dit niet lukt, de klei opnieuw probeert vorm te geven.
De Pottenbakker doet zijn best maar de klei wil niet en de potten mislukken. De pottenbakker rest maar één ding: de potten stukbreken en opnieuw beginnen.
Jeremia moet deze boodschap aan de mensen van Jeruzalem en Israël doorgeven. De mensen voelen de profetische kritiek haarfijn aan, worden boos en zetten Jeremia gevangen.  Ze hebben geen oor voor de pottenbakker die niet opgeeft, unieke potten maakt en er zorg voor heeft, gesymboliseerd door de krans met hedera/ klimop, die altijd (groen) aanwezig is en blijft groeien.
De basis = de donkere bol die gaande de 40 dagen veranderd en 'groeit'.


3e zondag - 3 maart 2024
In de tijd naar het Paasfeest toe, staat deze donkerbruine bolvorm bij ons in de kerk. Elke week verandert deze bolvorm een beetje. Je kunt aan verschillende dingen denken als je hier naar kijkt. De bol is donkerbruin. Je kunt denken aan de wereld, het dorp waarin je woont, je eigen leven, misschien heb je een probleem…Het kan van alles zijn. Donkerbruin is in elk geval geen vrolijke kleur. 

Lezing van deze week is Jeremia 26: vers 1 t/m 3.
“De Heer gaf Jeremia een opdracht. Dat gebeurde toen Jojakim, de zoon van Josia, koning van Juda was geworden.
De Heer zei: ‘Jeremia, ga naar het plein van de tempel. Daar komen de inwoners van Juda om mij te vereren. Je moet tegen hen alles zeggen wat ik je verteld heb. Sla geen woord over. Misschien zullen de inwoners van Juda luisteren naar mijn woorden. En misschien stoppen ze dan met hun slechte gedrag. Dan zal ik hen niet straffen
voor al hun misdaden.’ 


Veel dingen in het leven zijn onzeker. Wat gebeurt er morgen? Hoe zal alles verder gaan? In Jeremia 26 lijkt het wel dat God ook onzeker is. Hij weet niet zeker of de mensen zullen stoppen met het doen van verkeerde dingen.
Als Jeremia klaar is met z’n preek en alles heeft gezegd wat God hem verteld heeft, wordt het volk heel erg boos, staat er in de Bijbel. Zo woedend zelfs dat ze hem willen doden. Gelukkig doen ze dit toch niet. Want, zo staat er in de Bijbel: ‘Deze man mag niet gedood worden. Want hij heeft gesproken namens de Heer, onze God.’


Je hebt ogen om te zien en oren om te luisteren…maar wordt er wel gezien en wordt er wel geluisterd? Boven op de donkerbruine bolvorm zijn paarse bloemen van de Primula te zien. Ze symboliseren donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst.
Echter van onderaf wordt de bol iets groener, als je het vergelijkt met vorige week. Er is meer mos te zien. Het licht breekt een beetje door. Verder zijn er wat groene takken te zien. Jonge uitlopende takjes die naar de hemel reiken…4e zondag - 10 maart 2022

Jeremia 29: 11: “Ik zal je een hoopvolle toekomst geven”
Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars(zwart) van boete en inkeer kleurt licht paars. We worden opgeroepen om ons te verheugen. Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord. Zijn laatste woord is genade, Pasen. Jeremia beseft dit. Hij schrijft namens koning Sedekia van Juda via koning Nebukadnezar van Babel een brief aan de ballingen in Babel. Het evangelie is een publieke zaak. Koningen mogen ervan horen. Ballingschap is niet Gods laatste woord tot Israël maar het voorlaatste. Het laatste woord is: een hoopvolle toekomst! Voordat het zover is roept Jeremia het volk op om te bidden voor de stad
eb zich in te zetten voor haar welzijn. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de stad, zelfs voor Babel.

De basis van deze schikking is een donkere bol, staat symbool voor de wereld, onze gemeente, stad, je eigen leven, je problemen/zorgen (vul zelf maar in), waar gedurende de afgelopen en komende weken alles aan veranderd. De bol is nog groener geworden, er is hoop. U ziet een V vorm, deze zijn gemaakt van brem/bosbes. Tussen de V vorm(vredesteken) staat een tulp, deze symboliseert het gebed.


Biddag - 13 maart 2024
Prediker 3: 2: "Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien". 
Een tijd van donkerte en van ontwikkeling, van zon en van schaduw, van dor en van bloei zoals de schikking deze tijd laat zien, de bol als symbool van de aarde/ het leven/ óns leven/ gezin/ werk/…. 
In de tekst van vandaag gaat het over de kringloop van het leven, de kringloop van het groeien. Alles zal gebeuren op de tijd die ervoor bestemd is, als de omstandigheden daar goed voor zijn. De lezing eindigt met de tekst in vers 12 en 13 : wees vrolijk, geniet van het leven. Het is een geschenk van God dat je kunt genieten van eten en drinken na een periode van werk. 

5e zondag - 17 maart 2024
Vandaag is het de vijfde zondag in de 40 dagentijd. Weer een stukje dichter bij het Paasfeest. Jeremia 32: vers 1-15 en 42 tot 44 staan centraal. Hierin is onder andere te lezen in vers 6 en 7: Jeremia zei: "De Heer richtte zich tot mij met de woorden: Chanamel, de zoon van je oom Sallum, is naar je onderweg om je te vragen zijn akker in Anatot van hem te kopen, omdat jij als losser de plicht hebt die in de familie te houden."
Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen. De woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren. Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren. Maar God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen heet dat in de Bijbel. Dat Jeremia, juist nu koning Nebukadnezar op het punt staat om de stad in te nemen, de losser van zijn neef moet zijn, spreekt boekdelen. Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van
Babel worden. Jeremia, de ‘onheilsprofeet’, blijkt een verlosser te zijn.

De kernwoorden bij deze schikking zijn: rechtvaardigheid, vertrouwen, oplossen. Bij de donkerbruine bolvorm kun je aan verschillende dingen denken. De wereld, het dorp waar je woont, je eigen leven, vul het maar in. Het kan van alles zijn. Wat opvalt is dat de bolvorm door de weken heen steeds groener wordt. Aan het groene mos is vandaag wat gras toegevoegd. Dit is een verwijzing naar het land. Verder zien we driekleurige viooltjes, symbool voor de aanwezigheid
van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. Bovenop in het midden zien we een puntvormig blad van de sanseveria, dit als teken van de rechtvaardige.


PALMPASEN - 24 maart 2024
Jeremia 5:1
“..kijk om je heen(…) of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft.”

Vandaag begint de Goede of Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus intocht in Jeruzalem. Hoe feestelijk dit ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus huilt als hij de stad binnenrijdt. Hij ziet nl al voor zich wat het gevolg zal zijn van het onheil dat de stad over zichzelf heeft afgeroepen. Ook Jeremia kent deze tranen. Het volk is terug bij af. De aarde is woest en doods geworden, net als in den beginne. Is er nog enige hoop voor Vrouwe Sion, voor volk en vaderland? Jeremia is onthutst en bang. Is er nog een rechtvaardige te vinden?

Deze week lezen we het verhaal van Jezus lijden en sterven. De rechtvaardige die het oordeel draagt.

Uitleg: de basis ven deze schikking is een donkere bol, staat symbool voor de wereld, onze gemeente, dorp, je eigen leven met z’n problemen, zorgen, waar de afgelopen en komende week van alles aan veranderd. We zien al het kruis, aan de voet van het kruis zien we de altijd groen Buxus, er is hoop en dit staat symbool voor Palmpasen.
In de schaal zien we de zaaddozen van de Judaspenning, 30 stuks zilverlingen, en 12 walnoten, de 12 apostelen.

Kernwoorden: feest, hosanna, intocht, en vooruitkijken naar de Goede Week!


STILLE DONDERDAG - 28 maart 2024
Johannes 13: 1-15: Vers 11: Hierop zei Jezus: "(…..) Jullie zijn dus rein- maar niet allemaal. "
"Je mag zijn als Ik", in deze tekst is veel symbolische taal verwerkt. Jezus gebruikt het voeten wassen ((zie witte doek)) om de discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen (en dienen). Hij inspireert degenen die het zien. Hij is het die zijn leven opoffert en ‘het vuil’ van de leerlingen (de wereld) op zich te nemen, en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven. Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen. 

- De campanula is een makkelijke plant met kleine sterke bloemen die eindeloos bloeit en groeit, zelfs in onherbergzame gebieden. De klokjesbloemen herinneren ons aan dankbaarheid en liefde voor de dienende leider. -


GOEDE VRIJDAG - 29 maart 2024

Vandaag staat Klaagliederen 3: 1-9 centraal waarin o.a. in vers 8 staat: Ook al schreeuw en huil ik uit alle macht, Hij wil niet naar mijn gebeden luisteren. Duister is het en zwart. Er is geen licht meer zichtbaar. Deze tekst sluit aan bij hoe we de Veertigdagentijd begonnen. Een periode van bezinning: Wie zijn wij, wat doen wij? Deze lezing gaat over het zien van diepe ellende, duisternis. 

We zien hier weer de donkerbruine bolvorm, waarbij je aan verschillende dingen kunt denken. De wereld, het dorp waar je woont, je eigen leven met z’n zorgen en verdriet, vul het maar in. Het kan van alles zijn.

De kernwoorden bij deze schikking zijn: ellende en duisternis.

Op de bolvorm rust vandaag een kruis van twee takken. Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is geworden? Een letterlijke duisternis over het hele land.

Het houten kruis 

dat de wereld draagt

oorverdovend stille

zoute tranen    
                         

STILLE ZATERDAG - 30 maart 2024
Klaagliederen 3:24-31
Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. (Klaagliederen 3:26)

Vertrouwen op God
In deze teksten gaat het over wachten en vertrouwen.
Alles op zijn tijd, niet per se op mijn of op jouw tijd.
In onze huidige samenleving is het bijna ondenkbaar dat we moeten wachten, de
mens domineert alles.
Omgaan met ons ongeduld is moeilijk, behoeften worden zo snel mogelijk vervuld.
Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie dat komen gaat,
de opstanding van het licht, de nieuwe morgen.

De basis van de schikking is een donkere bol, deze staat symbool voor de wereld,
onze gemeente, dorp, je eigen leven.
Schuin op de groene bol ligt het houten kruis, ranken van de Klimop, als teken van
trouw zijn toegevoegd.

Het kruis als aardse belofte, tekens van hoop, trouw en toekomst.


PASEN - 31 maart 2024
Johannes 20: 1-18, Vers 1: Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was…
EEN NIEUW BEGIN
Johannes opent zijn evangelie met ‘In het begin was het woord…” Het is een variatie op het eerste bijbelvers. Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin: ‘Vroeg op de eerste dag van de week….’ Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven dóór de dood, nauwelijks
geloven. Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane. De donkere basisbol = symbool van de aarde, zijn wij, ben ik…. Vanuit het donkere begin stroomt inmiddels het nieuwe leven de bloemen en de bloeiende ranke vormen samen een levensader.
 
terug