Verdieping, vertrouwen en verbinding Verdieping, vertrouwen en verbinding

Onze missie en visie
Als Kerk staan wij in een eeuwenlange en wereldwijde traditie van geloven, bidden, zingen en omzien naar elkaar. Niet dat dit ons allemaal aan komt waaien, maar we zoeken ernaar. Samen zoeken we naar inspiratie en houvast in de Bijbel en in het bijzonder in onze levende Heer, Jezus Christus. In ons beleidsplan hebben we de 3 woorden verdieping, vertrouwen en verbinding ook als ondertitel vermeld staan. Je kunt daar ook meer lezen over onze missie als gemeente.


Beleid rondom de Heilige Doop

Hier kun je ons beleid bekijken rondom de Heilige Doop. 

Beleid rondom kerk en homoseksualiteit

Hier kun je meer lezen over het standpunt van de kerkenraad rondom kerk en homoseksualiteit.

Principes en richtlijnen Audio Visuele dienst 

Hier kun je meer lezen over de principes en richtlijnen rondom het uitzenden van de online kerkdiensten en het vertonen van beeld en geluid tijdens de kerkdiensten. 

terug