Vakantie Bijbel Club Vakantie Bijbel Club
In de laatste week van de zomervakantie wordt de Vakantie Bijbel Club gehouden.


Met het organiseren daarvan bieden we de kinderen een activiteitenprogramma aan rond een thema vanuit het christelijk geloof. Een paar dagen knutselen, spelletjes doen, lekker naar buiten, zingen en luisteren naar bijbelverhalen.


De Vakantie BijbelClub is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen uit de gemeente kunnen gemakkelijk vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen die niet kerkelijk betrokken zijn. Neem HIER contact op met de VBC - Commissie. 

Een terugblik op de vakantiebijbeldagen 2022

Op maandag en dinsdag 15 en 16 augustus hebben we in Heukelum de vakantiebijbeldagen gehad. Het thema was “Alles andersom” en dat kwam de hele dag terug bij allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld door tijdens de maaltijd eerst het toetje te eten, of kleurplaten op je kop te kleuren. Echt moeilijk was dat. We hebben geleerd dat bij Jezus heel veel dingen precies andersom doet dan wij denken of verwachten. Bijvoorbeeld die keer dat Jezus de kinderen belangrijker vindt dat de volwassen mensen. We kunnen terugzien op twee fijne en zonnige dagen van spelen, luisteren, zingen, knutselen in de mooie tuin van de Brede School van Heukelum.  


    


    


 Een terugblik op de vakantiebijbeldagen 2021

terug