Vakantie Bijbel Club Vakantie Bijbel Club

In de laatste week van de zomervakantie wordt de Vakantie Bijbel Club gehouden. Met het organiseren daarvan bieden we de kinderen een activiteitenprogramma aan rond een thema vanuit het christelijk geloof. Een paar dagen knutselen, spelletjes doen, lekker naar buiten, zingen en luisteren naar bijbelverhalen. De Vakantie BijbelClub is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen uit de gemeente kunnen gemakkelijk vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen die niet kerkelijk betrokken zijn. 
Vakantie bijbel club 2024

Vakantie-bijbel-clubdagen 19 en 20 augustus
Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn welkom om mee te doen met deze superleuke dagen. Ze horen mooie verhalen uit de Bijbel. We gaan ook spelletjes doen en knutselen en tussen de middag met elkaar eten. Ook dit jaar mogen we weer gebruik maken van de gymzaal in de school.

We beginnen om 10.00 uur. Om 14.00 uur is het afgelopen.

De kinderen, die geen inschrijving hebben bij het Krakelingendorp,
mogen op woensdagmorgen toch, samen met de leiding van de VBC, meedoen met de vossenjacht en ook daarna pannenkoeken eten in de speeltuin.

Voor meer informatie: Nelleke van Middelkoop 06-57673392

Een terugblik op de vakantiebijbeldagen 2022

Op maandag en dinsdag 15 en 16 augustus hebben we in Heukelum de vakantiebijbeldagen gehad. Het thema was “Alles andersom” en dat kwam de hele dag terug bij allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld door tijdens de maaltijd eerst het toetje te eten, of kleurplaten op je kop te kleuren. Echt moeilijk was dat. We hebben geleerd dat bij Jezus heel veel dingen precies andersom doet dan wij denken of verwachten. Bijvoorbeeld die keer dat Jezus de kinderen belangrijker vindt dat de volwassen mensen. We kunnen terugzien op twee fijne en zonnige dagen van spelen, luisteren, zingen, knutselen in de mooie tuin van de Brede School van Heukelum.  


    


    


 Een terugblik op de vakantiebijbeldagen 2021

terug