kerkenraad_verdeling kerkenraad_verdeling
De taken in de kerkenraad zijn als volgt verdeeld: 

Moderamen
Vacant (predikant)
Wil Keijzer (preses)
Carolien den Braven (Scriba)
Alie Hoogeboom (Assesor)
Nicole van Haarlem - Versluis
kerkheukelum@gmail.com

Diaconie 


Dennis Kooyman (Jeugd) 
Rieta Sterk (ZWO / Kerkradio)
Alie Hoogenboom (Voorzitter)
Dirk van Willigen (Financiën)
diaconiekerkheukelum@gmail.com

Kerkvoogdij
Hans van Vugt (Voorzitter)
Nicole van Haarlem - Versluis (Secretaris)
Edwin Rijkse (Financiën) 
kerkrentmeestersheukelum@gmail.com
terug