Huiskringen Huiskringen


Huiskringen
Er zijn verschillende huiskringen actief in onze gemeente: kleinschalige gespreksgroepen die bij toebeurt bij iemand thuis komen en spreken over geloof en leven. De aanjagers van deze kringen zijn:
  • Angela Rijkse,
  • Arjan Groeneveld en Arie versluis
  • Grietha van der Ree
  • Jan Zeebregts
Neem gerust met een van hen contact op voor meer informatie!
terug