Huiskringen Huiskringen


Huiskringen
Er zijn verschillende huiskringen actief in onze gemeente: kleinschalige gespreksgroepen die bij toerbeurt bij iemand thuis komen en spreken over geloof en leven. De aanjagers van deze kringen zijn:
  • Arjan Groeneveld en Arie Sterk
  • Jan Zeebregts
  • Lex Wind
  • Nannie van Iperen
  • Wilke Versluis
Neem gerust met een van hen contact op voor meer informatie!
terug