collecten collecten
Collecten
Tijdens de kerkdiensten worden er meerdere collecten gehouden. In de kerkbode staat per zondag waarvoor er gecollecteerd wordt. De ouderling van dienst vertelt het ook bij de afkondigingen. 

Hieronder staan alle gegevens voor het overmaken van een gift. Alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage! 

Kerkvoogdij Herv.Gem. Heukelum - kerkbalans

NL 43 INGB 00001587 14

Kerkvoogdij Herv. Gem. Heukelum

NL 13 RABO 0304 0022 83

Diaconie Herv. Gemeente Heukelum

NL 72 RABO 0304 0527 28

 
collectebonnen collectebonnen
Collectebonnen
De mogelijkheid bestaat om je bijdrage aan de collecte met collectebonnen te betalen. Op deze manier heb je ook een aantoonbaar bewijs voor een eventuele verrekening met de belastingaangifte.

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de COOP supermarkt te Heukelum, Prins Bernhardstraat 32. 
Er zijn bonnen van €0,50 / €0,75 / €1,00 / €2,00.


 
 
QR codes QR codes
QR codes
Voor het overmaken van giften kun je ook gebuik maken van onderstaande QR codes. Met de camera op een smartphone kun je de QR code van de diaconie of kerkvoogdij scannen. Er verschijnt een betaalpagina van de Rabobank om de gift over te maken.