Op weg

Op weg
Paars is de kleur van ingetogenheid, inkeer, boete en heiligheid.
In Numeri 4:7-9 staat: Over de tafel van de toonbroden spreiden zij een blauwpurperen kleed uit.
Het paarse kleed wordt gebruikt in de adventstijd en in de veertigdagentijd. Op weg naar Kerst en op weg naar Pasen. Een mens is een reiziger op weg naar een land van verlangen en eeuwigdurend geluk. De bijbel is één groot reisverhaal, waarin mensen voortdurend onderweg zijn naar een plek van vrede en geluk samen met anderen. Trek uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal wijzen (Gen. 12:1).
Het kleed laat de weg zien die gaat naar de vrede van Christus. De druiven zijn er als bewijs van de overvloed die de toekomst brengen zal. Ze zijn dragers van een belofte.
Bezinning en inkeer,
afdalen tot de diepte:
een weg naar binnen.
Leer mij Uw wegen kennen, Heer,
maak mij wegwijs op uw paden,
daal af met Uw licht uit de hemel
tot de duisternis van ons bestaan,
maak zacht het versteende hart,
een woestijn zal bloeien.
terug