Gebedskring Gebedskring
Gebedskring
‘Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid’ (Maarten Luther)
Een confronterende uitspraak. Want werkt het bij ons niet vaak precies andersom? ‘Hoe drukker ik het heb, hoe minder ik bid’. En dat terwijl het gebed de adem van onze ziel is. De adem van de kerk…

Daarom nodigen we u en jou uit om maandelijks een half uur vrij te maken om met elkaar te bidden. We bidden voor de wereld waarin wij leven, voor Heukelum, voor elkaars noden en zorgen. We brengen het bij God in het vertrouwen dat Hij naar ons luistert. We komen samen in de kerk, rondom de brandende Paaskaars, als teken dat Jezus Christus als de Levende Heer in ons midden is. Want Hij zegt: ‘waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matth. 18:20).
terug