jongerenkring(18+) jongerenkring(18+)
Jongerenkring (18+)
Om als jongere in God te geloven, en dat op de lange termijn ook vol te houden, heb je andere mensen nodig. Zeker ook leeftijdgenoten die dezelfde vragen en twijfels hebben als jij. Hoe waardevol is het met elkaar het geloof te delen! Heb je onlangs belijdenis gedaan of overweeg je dit te gaan doen? Dan is deze kring echt iets voor jou! We verdiepen ons in allerlei belangrijke geloofsthema’s, die steeds gelinkt worden aan ons eigen leven. En natuurlijk is er ook volop ruimte voor gezelligheid. Mocht je mee willen doen of gewoon een keer willen komen kijken… hartelijk welkom! 
 
Groeigroep (30+) Groeigroep (30+)
Groeigroep (30+)
De groeigroep bestaat uit mensen die vaak druk zijn met werk en/of gezin, maar ook tijd vrij wil maken om met elkaar te praten over het geloof. In de gesprekken die we voeren vragen we ons steeds weer af hoe het geloof in ons dagelijkse leven gestalte kan krijgen. Door de drukte van alledag valt dat niet altijd mee. We hebben elkaar daarin nodig! De Groeigroep bestaat al een tijd, maar wil zeker geen gesloten clubje zijn. Zou je het leuk vinden om een seizoen mee te draaien of gewoon een keer een avond te komen kijken? Neem dan contact op met Rachel de Koning.
De kring vindt om de 2 weken plaats op de dinsdagavond. Welkom!
 
Belijdeniskring Belijdeniskring
Belijdeniskring
Belijdenis doen is kort gezegd: op zoek gaan naar jouw persoonlijk antwoord aan God. Op welke manier kun jij het geloof gestalte geven in jouw leven? Wat spreekt je aan, en waar heb je moeite mee? Welke vragen heb je nog, en waar twijfel je aan? Kortom: er is alle ruimte samen met anderen God te zoeken en te vinden. Misschien denk je er al langer over na, maar is het er steeds niet van gekomen. Zie dit dan als een kans voor u/jou om toch een keer mee te doen. Weet dat je welkom bent! Interesse? 
 
Ouderenkring Ouderenkring
Ouderenkring in de Leijenburg
Vijf keer per jaar is er in de grote zaal van de Leijenburg een ontmoetingsochtend. We delen de dingen van het gewone leven en daarnaast lezen we ook samen een stukje uit de bijbel, waar we dan vervolgens met elkaar over in gesprek gaan. Alle ouderen, ook zij die niet in de Leyenburg wonen, zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze kring.
 
Huiskringen Huiskringen


Huiskringen
Er zijn verschillende huiskringen actief in onze gemeente: kleinschalige gespreksgroepen die bij toebeurt bij iemand thuis komen en spreken over geloof en leven. De aanjagers van deze kringen zijn:
  • Angela Rijkse,
  • Arjan Groeneveld en Arie versluis
  • Grietha van der Ree
  • Jan Zeebregts
Neem gerust met een van hen contact op voor meer informatie!
 
Gebedskring Gebedskring
Gebedskring
‘Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid’ (Maarten Luther)
Een confronterende uitspraak. Want werkt het bij ons niet vaak precies andersom? ‘Hoe drukker ik het heb, hoe minder ik bid’. En dat terwijl het gebed de adem van onze ziel is. De adem van de kerk…

Daarom nodigen we u en jou uit om maandelijks een half uur vrij te maken om met elkaar te bidden. We bidden voor de wereld waarin wij leven, voor Heukelum, voor elkaars noden en zorgen. We brengen het bij God in het vertrouwen dat Hij naar ons luistert. We komen samen in de kerk, rondom de brandende Paaskaars, als teken dat Jezus Christus als de Levende Heer in ons midden is. Want Hij zegt: ‘waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matth. 18:20).