verdieping, vertrouwen en verbinding verdieping, vertrouwen en verbinding
Verdieping, Vertrouwen en Verbinding
Onze zoektocht kent bovenstaande drie kernwoorden:
  • Aan de hand van de Bijbel zoeken we naar verdieping en verbreding van ons geloof in God.
  • In de gemeenschap met elkaar streven we naar vertrouwen, liefde en verdraagzaamheid.
  • God is er voor iedereen, daarom zoeken we nadrukkelijk de verbinding met al onze plaatsgenoten.
terug