Connection Connection
Connection

 

Het doel van deze commissie is om met diverse activiteiten in verbinding te staan met verschillende groepen in de Heukelumse gemeenschap. Hierbij denken we zowel aan de jeugd, kerkleden als mensen van buiten de kerk. Altijd vanuit onze christelijke achtergrond, maar open voor een sceptische kijk op inhoud en creatief met vorm. Vanuit daaruit organiseren we laagdrempelige diensten en activiteiten. Nieuws van connection vind je in de kerkbode en op  Facebook of Instagram. 
 
ZWO - commissie ZWO - commissie
ZWO - commissieDe ZWO-commissie wil de gemeente betrekken bij het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Hiervoor houden ze acties om geld in te zamelen, zoals een enveloppenkraam met de jaarmarkt.

Er zijn ook speciale doelen voor de offerkist. Dit is op te zoeken in de kerkbode. 


 
 
Vorming & toerusting Vorming & toerusting
Commissie Vorming & toerustingDe Commissie Vorming & Toerusting ondersteunt de kerkenraad door ieder jaar een verdiepend jaarprogramma te bedenken. Lees HIER meer informatie over het jaarthema 'Ga mee'. Aan het begin van het seizoen in september helpen zij ook mee in de voorbereiding van de startdag. Ook zijn er jaarthemadiensten waarin het jaarthema centraal staat.
De commissie heeft ook een taartvorm in het leven geroepen die heel Heukelum doorgaat, lees HIER meer over deze taartvorm. 
 
Ouderbezoekcommissie Ouderbezoekcommissie
Ouderbezoekcommissie

De Ouderenbezoekcommissie bezoekt alle 
75-jarigen en ouder die dat op prijs stellen.

Sjanie Verdouw is hiervan de coördinator.
  
Kerkvoogdijcommissie Kerkvoogdijcommissie
Kerkvoogdijcommissie

De Kerkvoogdijcommissie assisteert de kerkrentmeesters bij hun werkzaamheden. Door bijvoorbeeld te collecteren in de kerkdienst, te helpen bij kerkbalans, maar ook bij activiteiten rondom de jaarmarkt en diverse kluswerkzaamheden aan de gebouwen van onze gemeente.