gezinsdiensten gezinsdiensten
Gezinsdiensten
Zes keer per jaar houden we een gezinsdienst. Dit zijn diensten waarin de kinderen en de jongeren geen nevendienst hebben, maar gewoon in de kerk blijven: op kerstmorgen, paasmorgen en pinkstermorgen, de derde zondag in augustus (afsluiting VBC en krakelingendorp), de jaarlijkse kerk&schooldienst en tot slot is er ieder jaar nog een willekeurige zondag waarop er vaak een kinderkoor wordt uitgenodigd. In de gezinsdiensten is er veel aandacht voor de kinderen. Geregeld doen de kinderen zelf actief mee aan de dienst.
 
laagdrempelige diensten laagdrempelige diensten
Laagdrempelige diensten
Vier keer per jaar organiseert de missionaire werkgroep ‘Connection’ een laagdrempelige dienst. Dat zijn diensten die speciaal bedoeld zijn voor mensen die nooit of nauwelijks in de kerk komen. Een soort ‘open huis’ dus. Ben je nieuwsgierig naar wat er op zondag gebeurt in de kerk? Of is de drempel om naar de kerk te gaan voor jou te hoog (geworden)? Dan is dit een uitgelezen kans om (weer) eens te komen kijken.


 
 
jaarthemadiensten jaarthemadiensten
Jaarthemadiensten
Twee keer per jaar besteden we extra aandacht aan ons jaarthema tijdens de kerkdienst. Daarna volgt een nabespreking in het Hervormd Centrum. En dit is niet alleen iets voor ouderen, juist de inbreng van jongeren is waardevol en nodig! De commissie 'Vorming en toerusting' is bij deze jaarthemadiensten betrokken.
 
 
Heilig avondmaal Heilig avondmaal
Heilig Avondmaal
Zes keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. We delen samen brood en wijn en gedenken daarmee het lijden van Jezus Christus. En we vieren dat Hij niet dood gebleven is, maar leeft en dat wij daardoor als hoopvolle mensen door het leven mogen gaan. 

 
 
Dopen Dopen
Heilige Doop
Zes keer per jaar is er de gelegenheid om jullie kind te laten dopen. Neem hiervoor contact op met de scriba.
Hier kun je meer lezen over het beleid rondom de heilige doop. 
 
Koffiedrinken Koffiedrinken
Koffiedrinken na de dienst
Iedere eerste zondag van de maand is er koffiedrinken na de ochtenddienst. Een enkele keer wordt hiervan afgeweken wanneer er in een maand al meerdere koffiemomenten zijn (i.v.m. bijzondere diensten).