40 dagentijd 2023

40 dagentijd 2023
Pasen 2023 - Het thema dit jaar: UIT LIEFDE VOOR JOU

witte donderdag - 6 april 2023
Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals
hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in
verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad, maar een
route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn
van belang.
Vandaag staat Johannes 13: 21-28 centraal.
In vers 27 staat: Jezus zei: ‘Doe maar wat je van plan bent’.
Het was een opvallend gesprek aan tafel tussen Jezus en Judas. Alle
discipelen waren erbij, maar behalve Johannes heeft niemand het in
de gaten. Trouwens, ook Judas zegt geen woord.
Natuurlijk, het had anders gekund. Jezus had, toen Hij wist dat Judas
Hem verraden wilde, het in de kring van de leerlingen aan de orde
kunnen stellen. “Mensen, weten jullie wat er gebeurd is? Judas heeft
een afspraak met het Sanhedrin ( de Joodse hoge raad ).
Je kunt raden wat er gebeurd zou zijn. Ze zouden verontwaardig zijn opgestaan en Judas hebben beetgegrepen. Dat heeft Jezus niet gedaan. Jezus heeft met Judas gesproken. Bijna zonder woorden en vooral met zijn handen en ogen. Het antwoord van Judas was heel duidelijk: hij loopt de deur uit. Letterlijk en figuurlijk het donker in. De kernwoorden die hierbij horen zijn: verraad, donker en licht. Vanavond zien we een krans, gemaakt van die kronkelige takken van de hazelaar en de kronkelwilg. Het staat symbool als teken van de verbondenheid tussen licht en donker, liefde en haat. Er is een toef van Judaspenning geplaatst in de krans. Dit verwijst naar Judas die voor 30 zilverlingen Jezus verraadde.Goede vrijdag - 7 april 2023
Lezing Johannes 18:1-40 19:42

Kernwoorden: vervulling – dood van Jezus – een dichte toekomst – graf – verwachting – zaad

Bij Goede Vrijdag hoort het kruisteken waarmee we de kruisiging gedenken. Door middel van groene takken is er een Latijns kruis ontstaan, de verticale lijnen symboliseren de verbinding met het spirituele, de vervulling.

De horizontale lijn in het kruis het aardse leven, het leven dat door zal
gaan zoals het zaad in de akker.

In de schikking zijn paars/blauwe Anemonen geplaatst, teken van het
lijden en de rouw.
Stille zaterdag - 8 april 2023

Vandaag is de liturgische schikking bedekt met een zwarte doek, het ziet er een
beetje mysterieus uit.

Dat past bij deze dag, er is verdriet, we zijn stil, ingetogen, in afwachting, wat brengt de dag van morgen? 

Onder het doek, we kunnen er al iets van zien, is de schikking verstopt van Pasen, we kijken uit naar morgen!

Pasen - 9 april 2023
 
terug