40 dagentijd 2022

40 dagentijd 2022
Vanuit het jaarthema: 'Van U is de toekomst' is de titel voor de paasschikking: 'Alles komt goed'

1e zondag - 6 maart 2022
Een kleine open schaal (als biddende handen) gevuld met oude takken en bloeiwijzen, als herinnering van afgelopen jaar met een verwachting en uitkijken naar de toekomst. 
Er is in de dienst een stuk uit Lucas gelezen: de verzoekingen die de duivel aan Jezus deed. De korenaren in de schikking wijzen naar dit verhaal en dat we niet van brood alleen leven. 
De Petunia's wijzen -mede door hun nederlandse naam 'hemelsleutel/sleutelbloem'- en hun kleur naar een kleurrijke en hemelse toekomst.
Biddag - 9 maart 2022
Het jaarthema van de Protestantse kerk is “Van U is de toekomst”, de lezingen in de Veertigdagentijd volgen het oecumenisch leesrooster en verbinden we voor deze symbolische bloemschik suggestie aan “Genade is dat wat we ontvangen”. Kernwoorden: bidden - zorg van God - Onze Vader. 
Als basis van de schikking wordt een conische pot gebruikt om het “ontvangen” te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte van het bloemwerk, juist deze combinatie, kleine pot-hoge schikking maakt het beeld sterk.
De pot wordt niet tot aan de rand gevuld( de schikking staat gedeeltelijk naast de pot) maar blijft open om het ontvangende te benadrukken. Tussen de grassenstructuur zien we vandaag enkele, nog zonder blad, groene
takken, er komt al wat meer kleur in het bloemwerk, er staan enkele witte tulpen tussen, als symbool voor het gebed.
2e zondag - 13 maart 2022Als basis van de schikking wordt steeds een conische ( kegelvormige) pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren. De kernwoorden zijn vandaag: erkenning – verheerlijking- ontmoeting. In de lezing van vandaag die wij zojuist hoorden staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Het verhaal gaat ook over ontmoeting. In de schikking, een verticale zuil, gemaakt van droge grassen en enkele groene takken is vandaag een wolk van gipskruid met pampasgras geplaatst. De wolk is een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt. Terwijl Petrus, Jacobus en Johannes slapen spreekt Jezus met Mozes en Elia over de dingen die gaan komen. Als even later Petrus en de anderen wakker worden bevestigt een stem uit de wolk die over komt drijven het Zoon-zijn van Jezus. Hij wordt hier erkend als de Zoon van God. Een moment om stil bij te staan en stil te worden, een heilig moment.
De leerlingen kregen een hemels perspectief op Jezus.3e zondag - 20 maart 2022

Lucas 13 begint met een pittige toespraak. Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij het verkeerde eind. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken “Van U is de toekomst” en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.
Tussen de grassenstructuur zien we vandaag enkele kale, nog geen vruchtdragende, takken van de Vijgenboom. Los ernaast staat een schaal met gedroogde vijgen. Ook de vruchten van de Helleborus – Kerstroos zijn in de pot verwerkt, deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen.
4e zondag - 27 maart 2022
Lucas 15: 11-32: In deze gelijkenis op de vierde zondag in de veertig dagen tijd staat het huis van God de Vader centraal. De kernwoorden zijn: open huis – welkom – thuis – voor iedereen. In het huis van God is er plek voor iedereen. Dit verhaal kun je lezen als een uitnodiging om bij de Vader thuis te vertoeven. Of je daar nu bent of naar terugkeert, het leven is er goed. De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start. Tussen de grassenstructuur zijn groene kale takken geplaatst, maar ook fris gras en de eerste bloesems. Feestelijk en symbool voor een nieuw begin.

Welkom thuis,
Hier mag je zijn.
De Vader viert een feest,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.


5e zondag - 3 april 2022
Lucas 20: 9-19 Gelijkenis van de eigenaar van een wijngaard die op reis gaat en zijn wijngaard verpacht. Na verloop van tijd stuurt hij knechten en ook zijn zoon om geld te innen. De knechten worden afgeranseld en de zoon zelfs gedood. Met het oog op de context waarin Lucas 20 staat is het helder dat Jezus hier op zichzelf doelt. Jezus weet wat er gaat komen, maar ontwijkt de situatie niet.

In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal op 2 manieren, een verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst uit Johannes 15 ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen”. De rank en de druif horen bij elkaar evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding. Op de tafel ligt een (uitbottende) druivenrank met druiven, de vruchten waar we de druif herkennen.
PALMPASEN - 10 april


Kernwoorden: brood en wijn – gedenken - Pesachmaaltijd.

De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze lezing. De verticale zuil wordt steeds meer groen door het toevoegen van groene takken en het weghalen van grassen. Ook wordt er Buxus tussen de takken geklemd, een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag. Tussen de takkenstructuur worden aren geklemd als symbool voor het brood. De wijn symboliseren we door de wijnbeker bij de schikking te plaatsen.


GOEDE VRIJDAG - 15 april
Lezing Johannes 18:1-40 19:42

Kernwoorden: vervulling – dood van Jezus – een dichte toekomst – graf – verwachting – zaad
Bij Goede Vrijdag hoort het kruisteken waarmee we de kruisiging gedenken. Door middel van groene takken is er een Latijns kruis ontstaan, de verticale lijnen symboliseren de verbinding met het spirituele, de vervulling.
De horizontale lijn in het kruis het aardse leven, het leven dat door zal gaan zoals het zaad in de akker.
In de schikking zijn paars/blauwe Anemonen geplaatst, teken van het lijden en de rouw.PASEN - 17 april


Johannes 20: 1-18
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! En daarmee
lijkt alles gezegd. De puzzelstukjes vallen op z’n plek. De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet hebben ons bij de vreugde en verwondering
van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.

Vandaag zijn de kernwoorden: opstanding – toekomst – nieuw leven
Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit.
God opent een nieuwe toekomst en nodigt ons uit daar deelgenoot van te worden. 
terug