ZWO nieuws ZWO nieuws
Lees hieronder het laatste nieuws van de ZWO: 


Offerkist :
In de maanden september en oktober is de opbrengst van de offerkist voor YDC. In de vorige kerkbode stond
er een interessant en leuk stuk geschreven door Wil en Arjan Groeneveld. Wanneer dit naar de pers gaat is de maand
oktober nog volop onderweg, dus kunnen we u nog geen totale opbrengst geven van deze maanden. In de volgende
kerkbode meer.
Een gift voor dit werk kunt u over maken op NL72RABO0304052728 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente
Heukelum o.v.v. offerkist september/oktober. Ook via de OR-code kunt u voor de offerkist een bijdrage over
maken
 
We kunnen wel alvast melden dat in de maanden november en december de opbrengst bestemd is voor ons jaardoel
Bulawajo projects. Met de opbrengst van de laatste twee maanden zullen we onze steun aan dit jaardoel afsluiten. Leuk is
dat ons gemeentelid Marc Bron, nauw verbonden aan dit project, ons wat zal komen vertellen op 5 november a.s. Hij zal
ons meer een beeld schetsen over de organisatie, het project en alle ins en outs. Na de kerkdienst zal dit gepresenteerd
worden. Aansluitend is het koffiedrinken en zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen. De kinderen van de
kindernevendienst zullen dan kort terugkomen naar de kerk zodat ook zij hier deel vanuit zullen maken.
 
Onze eerste vergadering zit er alweer op. We hebben besproken wat ons nieuwe jaardoel zal worden, waar het geld van de
offerkist heen zal gaan in 2024 en of we nog leuke dingen gaan organiseren om geld in te zamelen.
We kunnen alvast verklappen dat er weer een superleuke en gezellige spelletjesavond wordt georganiseerd door onze
commissie.
Save the date 9 februari 2024

We hopen jullie daar allemaal weer te zien en nog meer, neem buren, vrienden en familie mee. Dan maken we er een
gezellige avond van, al u giften zullen ten goede komen van het nieuw jaardoel.

Tot slot
We mogen weer een nieuw lid verwelkomen binnen onze commissie. Het is fijn om te weten dat Marianne den Hartog
ons zal komen helpen en ondersteunen in ons werk binnen de zending van onze kerk. Hartelijk welkom Marianne!!

Spelletjesavond
 


Het was een gezellige spelletjesavond op vrijdag 10 februari.

Met jong en oud is er een quiz gespeeld en kwamer er diverse spellen op tafel, zoals risk, 30 seconds, rummikub en mens erger je niet.

Een leuke avond en ook een mooi project van de ZWO gesteund met de giften die in de collectebus zijn gedaan.

In totaal is er € 280,- opgehaald voor het Bulawayo project in Kenia. 


Opbrengst offerkist
De opbrengst van de offerkist heeft in november en december het prachtige bedrag van € 945,35 opgebracht! Dit bedrag zal overgemaakt worden aan MDA Israël. In de maanden januari en februari is de opbrengst van de offerkist voor Abundant Grace of God Maternity Clinic in de Filippijnen. Zoals u in de vorige kerkbode heeft kunnen lezen gaat Nannie van Iperen in deze kliniek vrijwilligerswerk doen. Inmiddels is zij na een voorspoedige reis in de Filippijnen aangekomen. We hebben als commissie besloten om dit mooie werk te ondersteunen. Wilt u haar ondersteunen dan kunt u een gift overmaken naar bankrekeningnummer NL 72 RABO 0304 052728 t.n.v. de Diaconie Herv. Gemeente Heukelum o.v.v. project Nannie van Iperen.
 Wij bedanken jullie voor de betrokkenheid bij de ZWO!


Hartelijke groeten,

Femke (voorzitter), Jeannette, Magda en Frank, Rieta en Rachel.
terug