ZWO nieuws ZWO nieuws
Lees hieronder het laatste nieuws van de ZWO: 


Offerkist

De opbrengst van de Offerkist in de maanden maart en april was voor Moj Bliznji. Neem eens een kijkje op hun website. Daar kunt u allerlei informatie vinden rondom deze stichting en het werk wat zij doen. Je kunt ze vinden via www.mojbliznji.nl. Veel leesplezier. 

De volgende twee maanden (mei en juni) zal de Offerkist bestemd zijn voor ons jaardoel het Bulawayo projects centre in Zimbabwe. 

Spaardoosjes

Wat ontzettend fijn dat jullie allemaal zo hard gespaard hebben tijdens de 40 dagen tijd. We hebben een hoop spaardoosjes teruggekregen op eerste Paasdag.  De opbrengst voor ons jaardoel bedraagt  € 421,49. We willen u hierbij allemaal heel erg bedanken. 

Jaarmarkt

Eén van de leukste activiteiten van het mooie dorp Heukelum is toch wel de jaarmarkt. Een plek van gezelligheid en ook niet onbelangrijk een plek voor ontmoeting. Hier vinden we onze naaste en kunnen zo even een gesprekje aanknopen. We zien mensen die we misschien iedere dag of week tegenkomen in het dorp, maar ook oude bekende. Veel kramen met leuke koopjes of lekkernijen en natuurlijk ook de kraam van de ZWO. Ook dit jaar zullen wij er weer staan met onze wel bekende enveloppenkraam. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig. We zijn op zoek naar leuke prijzen, is er iets wat u nog heeft liggen thuis of vind u het leuk om iets te kopen voor de kraam, kun je dit inleveren bij Rachel de koning of Jeannette Versluis. 

Mocht u een gift willen geven aan bovenstaande doelen dan mag dit overgemaakt worden via rekeningnummer NL72RABO0304052728 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Heukelum o.v.v. het desbetreffende project. 

Wij willen u bedanken voor uw betrokkenheid bij de diverse projecten, zowel financieel en in u gebeden.
 


Nieuws van Lourens en Rebekka
Lourens en Rebekka zijn half januari definitief teruggekomen naar Nederland. Onderstaande bericht hebben wij van hen ontvangen:

Lourens is bijna tien jaar geleden door de NEM uitgezonden. Regelmatig werd hij gevraagd om mee te denken over de toekomst van de organisatie. Recent kwam de vraag vanuit de NEM of Lourens de rol van Teamleider Midden-Oosten op zich wil nemen omdat Piet Jonkers met pensioen gaat. Na veel gebed en diepgaande gesprekken hebben we rust en vrede ervaren om deze stap te zetten. Lourens zal aan de slag gaan op het kantoor in Voorthuizen en verantwoordelijk zijn voor het cluster Midden-Oosten en onderdeel uitmaken van het leiderschapsteam van de NEM.

 
De vraag van de NEM is niet de enige reden waarom we terugkeren naar Nederland. Wonen in een Arabische stad met een jong gezin gaat gepaard met de nodige uitdagingen en het gemis van familie die even kan bijspringen werd steeds meer voelbaar. Daarnaast viel het thuiswerken Rebecca steeds zwaarder. We merkten dat er een verandering nodig was voor ons gezin en de komst van onze tweede kindje heeft dit proces versneld. De vraag van de NEM kwam daarmee op het juiste moment; zo hebben we dat ervaren.
 
We kijken terug op een heel mooi afscheid van onze vrienden en collega’s in Israël. En ondanks dat we hier heel warm verwelkomd zijn door iedereen en dankbaar zijn om hier te zijn, valt het ons tegelijkertijd best zwaar om weer terug te zijn in Nederland. Dit is misschien ook niet zo verwonderlijk gezien we ons hele volwassen leven in het buitenland hebben gewoond. Verschillende mensen hebben ons gevraagd of we al een beetje gewend zijn, maar daarvoor is het echt nog te vroeg. We gaan ervan uit dat het opnieuw wortelen in ons eigen land wel een jaar of twee kan duren. De ervaring leert dat terugkeren naar een thuisland vaak moeilijker en zwaarder is dan uitgezonden worden naar het buitenland. En tegelijkertijd beseffen we ons op momenten zoals nu ook des te meer dat we vreemdelingen zijn op deze aarde; of we nu in Israël of Nederland verblijven. Het voelde dan ook als een knipoog uit de hemel dat er juist over dit thema (vanuit 1 Petrus) werd gepreekt op de eerste zondag dat we naar de kerk gingen hier in Voorthuizen. 
 
Door het kerstprogramma hebben we nog heel veel collega’s uit het ziekenhuis kunnen zien en spreken in de maand december. Tijdens één van de kerstvieringen hebben we iedereen kunnen bedanken voor de bijzondere tijd die we in Nazareth mochten doorbrengen. De tranen stonden ons in de ogen en we waren niet de enigen. Door de pandemie zijn we in die drie jaar toch heel dicht naar elkaar toegegroeid en hebben we met velen van hen mogen bidden. Ook de zwangerschap en geboorte van Eva heeft ons op een bijzondere manier verbonden aan de gemeenschap in Nazareth. Dat was ook duidelijk te merken toen we afscheid namen van de kinderopvang. Veel lieve woorden zijn er gesproken. Op de laatste zondag voor ons vertrek hebben we iets kunnen delen over onze ervaringen en afscheid met de gemeente waartoe we behoorden. De voorgangers hebben daarna voor ons gebeden en ons gezegend. De laatste maand hebben we ook gebruikt om onze vrienden elders in het land op te zoeken. Persoonlijk vonden we dat het moeilijkste aspect van ons vertrek omdat we met sommigen al lang bevriend zijn (soms meer dan vijftien jaar) en samen veel hebben meegemaakt. Elkaars bruiloften, de geboorte van onze kinderen en zelfs begrafenissen van familieleden. Deze vriendschappen zullen blijven, maar gaan er straks wel anders uitzien. Gelukkig zullen we via ons werk nog regelmatig naar de regio afreizen en kunnen we hen af en toe bezoeken. We zijn dan wel uit Israël vertrokken maar de liefde voor de mensen en het land blijft.
 
Rebecca heeft nog twee weken op het kantoor gewerkt in Nederland en gaat nu met zwangerschapsverlof. We kijken erg uit naar de geboorte van onze zoon en bidden dat alles goed mag gaan met de bevalling. De komende weken zullen we gebruiken om ons voor te bereiden op zijn komst. Verder moet het nodige nog gebeuren voor onze terugkeer zoals het inschrijven bij de gemeente, aanschaffen van een auto, afsluiten van verzekeringen, enzovoort. Onze inboedel komt waarschijnlijk al over tien dagen in Nederland aan en kan dan tijdelijk bij familie opgeslagen worden. We zullen later in het jaar gaan zoeken naar een permanente woning in (de omgeving van) Harderwijk, maar we zijn erg dankbaar dat we nu tijdelijk in Voorthuizen kunnen verblijven op een vakantiepark. Het is een fijn en rustig plekje. Voor Lourens is het ongeveer 20 minuutjes op de fiets naar het kantoor van de NEM, zijn nieuwe werkgever. Officieel begint hij op 1 april als Teamleider Midden-Oosten, maar hij is zich nu al langzaam één dag per week aan het inwerken. 
 
Lourens blijft als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente Nunspeet. Er komt een einde aan het mandaat van de TFC en er zullen geen nieuwsbrieven meer verzonden worden. Het persoonlijke contact blijft er natuurlijk wel en jullie kunnen Lourens blijven volgen via het magazine en de digitale nieuwsbrief van de NEM. We willen jullie dan ook aanmoedigen om je hier gratis voor aan te melden. Lourens zal ook regelmatig voorgaan in de Opstandingskerk en spreken op de NEM Reveilweken in de zomer. Op deze manier mag onze bediening onder de zonen en dochters van Abraham doorgang vinden zowel hier in Nederland als in het Midden-Oosten!

                                                                                                    In Zijn liefde verbonden, Lourens & Rebecca met Eva. Spelletjesavond
 


Het was een gezellige spelletjesavond op vrijdag 10 februari.

Met jong en oud is er een quiz gespeeld en kwamer er diverse spellen op tafel, zoals risk, 30 seconds, rummikub en mens erger je niet.

Een leuke avond en ook een mooi project van de ZWO gesteund met de giften die in de collectebus zijn gedaan.

In totaal is er € 280,- opgehaald voor het Bulawayo project in Kenia. 


Opbrengst offerkist
De opbrengst van de offerkist heeft in november en december het prachtige bedrag van € 945,35 opgebracht! Dit bedrag zal overgemaakt worden aan MDA Israël. In de maanden januari en februari is de opbrengst van de offerkist voor Abundant Grace of God Maternity Clinic in de Filippijnen. Zoals u in de vorige kerkbode heeft kunnen lezen gaat Nannie van Iperen in deze kliniek vrijwilligerswerk doen. Inmiddels is zij na een voorspoedige reis in de Filippijnen aangekomen. We hebben als commissie besloten om dit mooie werk te ondersteunen. Wilt u haar ondersteunen dan kunt u een gift overmaken naar bankrekeningnummer NL 72 RABO 0304 052728 t.n.v. de Diaconie Herv. Gemeente Heukelum o.v.v. project Nannie van Iperen.
 Wij bedanken jullie voor de betrokkenheid bij de ZWO!


Hartelijke groeten,

Femke (voorzitter), Jeannette, Magda en Frank, Rieta en Rachel.
terug