ZWO nieuws ZWO nieuws
Lees hieronder het laatste nieuws van de ZWO: 


Jaarbrief 2021
Bekijk HIER de jaarbrief van de ZWO

Paasgroet gevangenen
Dit jaar hebben als ZWO 40 kaarten handgeschreven, als bemoediging voor gevangenen. Belangrijk dat wij onze naaste, ook in deze situatie niet vergeten.

Opbrengt offerkist
Voor Priscilla en Gerwin van de Griend en hun 5 kinderen uit Hoornaar, die op het schip de Logos werken en wonen voor stichting Operatie Mobilisatie (OM). Is het prachtige bedrag van € 715,- euro overgemaakt. Voor de stichting YFD van Arjan en Wil Groeneveld is er € 860,- euro aan giften binnen gekomen. Alle gevers hartelijk dank!

Offerkist April 
Deze zal ook in April nog bestemd zijn voor de stichting Moj Bliznji uit Hardinxveld. Ze brengen inmiddels al jaren hulpgoederen (ter bevoorrading van kringloopwinkels) naar Bosnië. Ook afgelopen
maand is er volle trailer gebracht. Willem de Koning is betrokken bij het transport van deze goederen. Wil je de stichting financieel steunen dan kun je een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL72 Rabo
0304 05 2728 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Heukleum, o.v.v Bosnië.


Wij bedanken jullie voor de betrokkenheid bij de ZWO!


Hartelijke groeten,

Femke (voorzitter), Jeannette, Magda en Frank, Rieta en Rachel.
terug