ZWO nieuws ZWO nieuws
Lees hieronder het laatste nieuws van de ZWO: 
 

Opbrengst offerkist
De opbrengst van de offerkist heeft in oktober en november € 1138,- opgehaald voor YDF. (De stichting van Arjan en Wil Groeneveld) Hartelijk dank voor deze prachtige opbrengst! De offerkist zal ook in de maand december nog bestemd zijn voor MDA Israël. In de vorige kerkbode kunt u een uitgebreider stukje teruglezen over dit werk.
Wilt u een gift overmaken dan kan dit naar bankrekeningnummer NL72 RABO 0304 052728 t.n.v. de Diaconie Herv. Gemeente Heukelum o.v.v. MDA Israël. Van harte bij u aanbevolen.

Lourens en Rebecca, Nazareth
We blikken terug op een inspirerende dienst en een gezellige ontmoeting met de fam. Geuze in het Hervormd Centrum. We zullen in de maanden mei en juni 2023 opnieuw de offerkist aan dit prachtige werk beschikbaar stellen. Wilt u eerder een (kerst)gift overmaken dan kan dit naar bankrekeningnummer NL72 RABO 0304 052728 t.n.v. de Diaconie o.v.v. Lourens en Rebecca.

Maanddoel
Het maanddoel in december zal zijn voor noodhulp Pakistan.
Wilt u een gift overmaken dan kan dit naar bankrekeningnummer NL72 RABO 0304 052728 t.n.v. de Diaconie herv. Gemeente Heukelum o.v.v. Noodhulp Pakistan.

10 februari 2023
Om alvast in een u nieuwe agenda te noteren. D.V. vrijdagavond 10 februari organiseert de ZWO een gezellige avond. De opbrengst komt ten goede aan ons nieuwe jaarproject Bulaway in Zimbabwe. (De stichting Bulawayo stimuleert kleinschalige ondernemerschap in de kansarme wijken van Bulawayo door middel van het geven van trainingen en het aanbieden van faciliteiten.) Jong en oud we hopen op jullie komst!

 
Wij bedanken jullie voor de betrokkenheid bij de ZWO!


Hartelijke groeten,

Femke (voorzitter), Jeannette, Magda en Frank, Rieta en Rachel.
terug