ZWO nieuws ZWO nieuws
Lees hieronder het laatste nieuws van de ZWO: 
 

Opbrengst spaardoosjes 
De opbrengst van de spaardoosjes in de 40 dagen tijd heeft het bedrag van € 463,- opgebracht, bestemd voor het ZWO-jaardoel MDA Israël. Jong en oud hartelijk dank voor het vullen van de doosjes! 
 
Opbrengst offerkist 
De offerkist heeft voor de stichting Moj Bliznij, Bosnië in de maanden maart/april € 560,-
opgebracht.   
 
Youth Development Foundation van Arjan en Wil Groeneveld 
Onlangs ontvingen we de nieuwsbrief van Arjan en Wil Groeneveld. Opnieuw lezen we de schrijnende verhalen van armoede. “De situatie in Haïti wordt er niet beter op. Gewapende bendes die het leven (letterlijk en figuurlijk) bepalen. Schaarste aan bijna alles en wat er is, is niet te betalen.” Ondanks deze omstandigheden, heel bijzonder dat het werk op de Dominicaanse Republiek zijn doorgang mag hebben.  
Arjan en Wil zijn inmiddels ook bij een project van stichting Intara, in Burkino Faso (West-Afrika aangesloten). Wij hopen als kerkelijke gemeente ook voor de uitbreiding van deze school een financiële bijdrage op te brengen. 
 
Offerkist mei/juni 
Ook in juni is de offerkist nog bestemd voor Merci air. (Het werk van Hendri en Corianne ’t Lam.) Een kort verslag overgenomen uit de nieuwsbrief van African Hands is hieronder te lezen. In samenwerking met de MAF en Tin Soldiers heeft Mercy Air een outreach naar verschillende afgelegen dorpjes in  de Limpopo provincie in Zuid-Afrika gedaan. Tin Soldiers heeft als doel om mensen met een bepaalde zeldzame ziekte aan het spier-, pees- en botstelsel te vinden en gezondheidswerkers onderwijs te geven over hoe ze deze ziekte kunnen herkennen, zodat er op tijd een behandeling gestart kan worden. Er was ook een oogheelkundig team die onder andere staaroperaties heeft uitgevoerd. Dit maakt een wereld van verschil voor deze mensen! 
Verder was er een team die vrouwen heeft gescreend op baarmoederhalskanker en een arts die
consulten deed. Er waren twee enthousiaste evangelisten die het Evangelie deelden met de wachtende patiënten. De mensen leken hier erg voor open te staan. Op een gegeven moment stonden mensen zelfs in de rij omdat ze zo graag wilden dat er iemand voor hen zou bidden! 
  
Verder heeft Mercy Air een team van Biblica (een grote internationale Bijbelorganisatie verschillende plekken in Mozambique gevlogen om kerken te bezoeken die zij gesticht hebben.  Corianne 't Lam (Mercy Air)

Jaarmarkt
Zaterdag 18 juni zal de Heukelumse jaarmarkt plaats vinden.
De ZWO-enveloppen kraam is hier ook weer te vinden. Wilt u een bijdrage geven voor leuke cadeautjes op de kraam of heeft u nog ongebruikte cadeautjes thuis? Dan kunt u deze bij één van de ZWO commissie leden inleveren. Mocht u nog cadeautjes hebben voor de enveloppen jaarmarkt kraam, dan kunnen deze tot uiterlijk 15 juni ingeleverd worden bij een van de ZWO-commissie leden.  De opbrengst van de kraam zal geheel ten goede komen aan stichting MDA Israël. Zij bestemmen dit aan medische noodhulp aan alle in Israël verblijvende mensen. Aanschaf van ambulances en opleiden van verpleegkundigen zijn hierbij cruciaal.

Leuk om u mee te delen dat de kraamkosten eenmalig gesponsord wordt door de jaarmarkt
commissie! We hopen natuurlijk dat u t.z.t. een bezoekje brengt aan onze ZWO kraam!

 
Help a child
Onlangs ontvingen we post van Juliënne en haar gezin uit Burundi. Als ZWO-diaconie ondersteunen wij hen met een maandelijkse bijdrage via de stichting Help a child. Zij leven in armoede en zijn ons zeer dankbaar dat hun kinderen de mogelijkheid hebben om naar school te kunnen. Ook kunnen zij als ouders actief meedoen met een self help group om zich als kleine boeren te ontwikkelen. Voor wie het leuk vindt: er hangt een brief met foto op het prikbord in het Hervormd Centrum. 

ZWO bankrekening?!
In een eerder verschenen kerkbode is al eens gemeld dat de ZWO geen eigen rekening meer heeft i.v.m. de maandelijkse kosten. Er is toen besloten om deze toe te voegen aan de Diaconie rekening. Dit is NL72 RABO 0304 0527 28 van de Herv. Gemeente Heukelum. Wilt u daarom bij uw gift, vermelden voor welke doel deze bestemd is.


 
Wij bedanken jullie voor de betrokkenheid bij de ZWO!


Hartelijke groeten,

Femke (voorzitter), Jeannette, Magda en Frank, Rieta en Rachel.
terug