ZWO nieuws ZWO nieuws
Lees hieronder het laatste nieuws van de ZWO: 
 

Allereerst wensen wij u namens de ZWO commissie een hoopvol 2022 toe. We hopen samen met u ook dit nieuwe jaar de nodige buitenlandse projecten te ondersteunen met giften en gebed. Heel diverse projecten, maar allemaal zo hard nodig.

Vanuit Nazareth ontvingen wij de laatste nieuwsbrief van 2022. Hieronder een stukje uit die nieuwsbrief:

En zo sluiten we het jaar 2021 af. We kijken terug op een bijzonder jaar waarin we voor het eerst ouders mochten worden. Eva brengt zoveel leven, vreugde en liefde in ons bestaan. Ze is echt een geschenk van God! We kijken verder met dankbaarheid terug op de groei van de pastorale bediening in het ziekenhuis, zowel in aantal medewerkers en vrijwilligers als de impact die we mogen hebben binnen de organisatie. We blijven het bijzonder vinden dat we een bijdrage mogen leveren aan het voortgaande getuigenis van ons christelijke ziekenhuis hier in Nazareth. Dit alles gaat niet altijd zonder slag of stoot en er zijn momenten geweest in het afgelopen jaar dat we er echt wel even doorheen zaten. We hebben een aantal aanpassingen in gang gezet aangaande onze woon- en werksituatie waardoor we het komende jaar met vertrouwen tegemoet gaan. Rebecca geniet met volle teugen van haar nieuwe baan, Lourens hoopt begin februari bevestigd te worden als predikant met een bijzondere opdracht en vanaf het nieuwe jaar gaan we opzoek naar een nieuwe woonruimte buiten het terrein van het ziekenhuis.

Lourens en Rebecca

Stichting African Hands
Ook ontvingen we via de mail de laatste nieuwsbrief van 2021 van AFRICAN HANDS. Hieronder een korte samenvatting.
De Boekenmarkt levert een belangrijk deel van de inkomsten van stichting African Hands. Overige inkomsten bestaan uit giften, collecten door kerken en overige acties. Het doel van onze stichting is hulp geven aan de meest kwetsbare aidsslachtoffers in (Zuid-) Afrika. Alle projecten die wij ondersteunen voldoen aan dit criterium.

Het afgelopen jaar hebben we de volgende algemene donaties gedaan aan onze projecten:

  • Hands at Work: 6.000 euro
  • Oasis: 12.500 euro
  • Melchizezek: 6.000 euro
  • Philadelphia: 2.500 euro
Daarnaast zijn er in 2021 extra donaties aan onze projecten gedaan: 
  • Mercy Air bekostigen hulptransporten / aids zorg: 7.800 euro
  • Ondersteuning familie 't Lam (Mercy Air): 1.750 euro
  • Hands at Work Go-Team vlucht: 4.000 euro

DANK U VOOR UW STEUN EN BETROKKENHEID IN 2021!
2021 is wederom een bijzonder jaar geweest. Ook dit jaar stond in het teken van de corona pandemie. We zijn dankbaar dat we ook dit jaar door konden gaan met acties en boekenverkoop (zij het beperkt) en dat we onze projecten juist in deze moeilijke tijd konden blijven ondersteunen. We danken iedereen die (op wat voor manier dan ook) heeft bijgedragen om dit te kunnen bereiken. Uw betrokkenheid stellen wij zeer op prijs!

Ook van Arjan en Wil een stukje vanuit de laatste nieuwsbrief van 2021.
 
Beste vrienden, donoren, sponsoren en volgers,
Ondanks de blijvende COVID beperkingen, zijn we blij te kunnen melden dat het gelukt is om in het afgelopen jaar 78 latrines te bouwen. In Sajanoa 26 en in Villa Altagracia 52 stuks. In beide dorpen waren de mensen bijzonder enthousiast en hebben er gezamenlijk hun schouders onder gezet met een prachtig resultaat als gevolg. Momenteel worden er 26 latrines gebouwd in het dorpje Orégano Chiquito, die zoals het er nu uitziet voor het einde van het jaar opgeleverd worden. Het totaal voor dit jaar komt daarmee op 104 latrines, een mooi resultaat waar we blij mee zijn. Negro onze projectleider en Robert de timmerman/metselaar doen fantastisch werk, ondanks alle beperkingen slagen zij erin om het werk toch doorgang te laten vinden. Net zoals hier in Nederland zijn de prijzen van bouwmaterialen in de Dominicaanse Republiek enorm gestegen (bijna 30%) en zijn sommige materialen zoals toiletpotten moeilijk verkrijgbaar. Een financiële tegenvaller maar daar komen we hopelijk ook weer overheen.
We bedanken iedereen die begaan is met het lot van de mensen in de Dominicaanse Republiek en Haïti en voor de steun aan YDF om mensen te helpen die het zo nodig hebben. Wij doen ons uiterste best om het werk voort te zetten en zoeken naar nieuwe wegen om dit te realiseren.


Met hartelijke groet, Arjan en Wil Groeneveld Youth Development Foundation

Offerkist
De offerkist van december voor Bridge to light Ethiopië heeft € 614,- opgehaald. Fijn dat we Karin en het kindertehuis zo konden steunen. De opbrengst van de offerkist is in januari en februari bestemd voor Nannie van Iperen. In de kerkbode schrijft Nannie zelf over het vrijwilligerswerk wat ze inmiddels aan het doen is.

ZWO spelletjes avond
Graag hadden wij een spelletjes avond georganiseerd op zaterdag 12 februari.  We hebben besloten deze uit te stellen, tot er weer fysiek meer mensen naar een activiteit mogen komen.

ZWO bankrekening?!
In een eerder verschenen kerkbode is al eens gemeld dat de ZWO geen eigen rekening meer heeft i.v.m. de maandelijkse kosten. Er is toen besloten om deze toe te voegen aan de Diaconie rekening. Dit is NL72 RABO 0304 0527 28 van de Herv. Gemeente Heukelum. Wilt u daarom bij uw gift, vermelden voor welke doel deze bestemd is.


 
Wij bedanken jullie voor de betrokkenheid bij de ZWO!


Hartelijke groeten,

Femke (voorzitter), Jeannette, Magda en Frank, Rieta en Rachel.
terug