overdenking overdenking
Elke maand schrijft een kerkraadslid een overdenking: 

 

 

Eens als de bazuinen klinken
 
“Hij die u roept is getrouw: Hij zal het ook doen”. Mijn oog viel erop toen me gevraagd werd om een stukje in de kerkbode te schrijven. Dit zinnetje staat namelijk voorop op de kerkbode. Ik vroeg me af of het een Bijbeltekst was en waar het eigenlijk in de Bijbel stond. En wat er nou precies mee bedoelt wordt. Wat zal Hij doen? Boven de preekstoel in de kerk staat “Wij prediken Christus de gekruisigde”, en ervoor “1 Kor. 1:23a”. Dat is duidelijk. Het blijkt dat de tekst voorop de kerkbode komt uit 1 Tessalonicenzen 5: 24 en het is een afsluitende groet van de Apostel Paulus aan de gemeente in Tessalonica (Thessaloniki) in het huidige Griekenland.
 
Wie er roept is duidelijk. Aangezien dit de Kerkbode is, is het niet de koster of de dominee, maar de Here God. Het staat in de tegenwoordige tijd. God roept niet eenmaal maar Hij blijft roepen. Hij roept ons om te leven naar Zijn wil, om de zonde achter ons te laten. Om Hem lief te hebben en de naaste als ons zelf.
 
Wat zal Hij doen? Dat staat in het vers ervoor: Hij wil dat onze ziel, lichaam en geest zuiver bewaard zijn als de Here Jezus terugkomt op dezelfde manier zoals Hij naar de hemel is gegaan. Dat naar de hemel gaan hebben we gevierd met Hemelvaart.  
Waarom zal Hij het doen? Omdat Hij trouw is. Wat Hij eenmaal beloofd heeft,  zal Hij doen. Beloofd is beloofd. We kunnen het lezen in de hele Bijbel. We zingen er ook van: “Wat God belooft aan Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind”. Hij heeft de Messias gestuurd, die voor onze zonden is gestorven, en opgestaan. Dat hebben we gevierd met Goede Vrijdag en Pasen.
 
En straks met Pinksteren vieren we dat de Here God de Heilige Geest heeft gestuurd om ons te helpen volhouden en volharden om te leven naar Gods wil. De Heilige Geest die ook wel “Trooster” wordt genoemd. Naar dat Pinksterfeest mogen we deze maand uitzien.
 

Eens als de bazuinen klinken
Uit de hoogte, links en rechts.
Duizend stemmen ons omringen,
Ja en amen wordt gezegd.
Rest er niets meer dan te zingen
Heer, dan is uw pleit beslecht.


Arie Versluis

 

terug