overdenking overdenking
Elke maand schrijft een kerkraadslid een overdenking: 

 

Er graag bij willen horen?!
Laatst vroeg iemand zich af waarom onze lieve Heer toch niet ingrijpt in alle ellende van de wereld zoals de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Nou ik heb goed nieuws: dat gaat Hij doen! De bijbel beschrijft dit in het laatste boek Openbaring. Maar ook in profetische Bijbelboeken wordt hierover verteld.
Zo vertelt Ezechiël 38 en 39 over de grootvorst (Gog) van Rusland (Magog).
Hij wil zich steeds meer toe eigenen en zal ook ten strijde trekken tegen Gods volk (Israël) Deze boze macht (Gods tegenstander) wil de volledige vernietigende heerschappij over Zijn schepping. Maar ‘t goede nieuws is dat de Koning der Koningen Jezus op tijd zal ingrijpen en terug zal komen om Zijn volk te redden en de tegenstander te verslaan! (Zach. 14) Dit betreft de joden en allen die bij Jezus horen!
Maar als je bij iets of iemand wilt horen moet je hierin een keus maken. Zoals de keuze van je partner of de voetbal- of tennisclub. Je bent voor je eigen club, dus niet voor die van de tegenstander.
Zo is ‘t ook wanneer we voor Jezus kiezen (zijn naam betekent: Redder) en niet voor Zijn tegenstander (de bedrieger, misleider en ellende bezorger) die heerser van deze aarde is (Joh.12:31) Hierdoor is alle ellende, ziekte, oorlog en pijn helaas nog niet verdwenen. Maar daar gaat God verandering in brengen! We hebben nog de kans om voor Hem te kiezen:
Waarbij we nu al Zijn kracht en nabijheid kunnen ervaren in de misère van deze wereld. En als Jezus terugkomt zijn wij, die voor hem gekozen hebben, niet voor eeuwig overgeleverd aan de tegenstander met zijn kwade en vernietigende bedoelingen. Maar we zullen verlost zijn hiervan en met Hem als overwinnaar regeren in een nieuwe wereld zonder oorlog, ziekte, ellende en pijn.
Is dat ook waar u graag bij wilt horen? Vergeet dan niet uw keus te maken! Zijn liefde is onvoorwaardelijk, Zijn genade grenzeloos.

U bent dus altijd welkom!

Met hartelijke groet,
Andrea de Zeeuw. 

 

 

terug