overdenking overdenking
Elke maand schrijft een kerkraadslid een overdenking: 

Kijken

De afgelopen weken kon je het, als een langgerekte gele deken, langs dijken en wegen zien liggen. Inmiddels groeit er gestaag een stippenpatroon van wit kant doorheen. Wanneer je er langs rijdt met de auto, is het een gele flits, die komt en die gaat. Je registreert het, maar kort daarna ga je over tot de orde van de dag.
Maar wat gebeurt er als je de snelheid van de dag sterk vermindert? Als je zelfs er toe komt even stil te staan bij deze velden met koolzaad en fluitenkruid? Dan kan de schoonheid van dat beeld een weg naar binnen vinden, naar diep in jezelf waar de verwondering woont.
Van daaruit baant het zich een weg terug naar buiten, waardoor je het opeens echt ziet:
het wonder van de schepping, zomaar breed uitgestrooid langs de dijk bij Heukelum. De schepping die lang geleden in gang gezet is en altijd gaande is. Met systemen die zo ingewikkeld ontworpen zijn, dat ze nog steeds onderwerp zijn van observatie en onderzoek, door de mens, zelf ook onderdeel van de Gods’ creatie.

In diezelfde schepping zien we Jezus staan, op een berg in Galilea. Hij houdt één van zijn grote redevoeringen. Deze bergrede wordt door Mattheus in twee hoofdstukken uitgebreid beschreven. Een grote groep mensen is onder de indruk van de wonderen van Jezus. Ze willen meer van Hem weten. Hij neemt plaats op de berg om onderwijs en uitleg te geven over tal van onderwerpen.
Dan wijst Hij op de bloemen. Hij laat de toehoorders, kijken naar de bloemen om hen heen. Hij zegt: “Kijk eens, hoe mooi deze bloemen groeien, daar hebben ze niets voor hoeven te doen. Deze bloemen zijn zelfs mooier dan de kleding van Koning Salomo”. Hij leert de mensen, toen en ook nu, stil te staan en oog te hebben voor de schoonheid van de schepping.

Jezus gaat nog een stap verder, Hij wijst op de mens, die net als de bloem geschapen is door Zijn Vader. Hij zegt dan: “Zoals God voor deze bloemen zorgt, zo zorgt Hij zeker ook voor ons!” We mogen er geloof en vertrouwen in hebben dat God, nét zoveel aandacht en zorg aan ons besteed, als aan Zijn hele schepping!

Ook geeft Jezus een belangrijke leefregel mee: Hij zegt: “Maak je geen zorgen over de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.” Jezus zegt niet dat er géén zorgen zullen zijn. De dagen kunnen moeilijk zijn en de zorgen groot, maar wat een wonder als we ondanks alles een vreugdevol en dankbaar moment kunnen hebben door het kijken naar een eenvoudige bloem.

Wilke Versluis 

terug