overdenking overdenking
Elke maand schrijft een kerkraadslid een overdenking: 

 

Bij mij thuis
 

Afgelopen maand hebben we weer de jaarlijkse kinderboekenweek gehad en u hebt er wellicht iets van meegekregen,
bijvoorbeeld via uw (klein)kinderen of de (social) media. Het thema was bij mij thuis en op school hebben we veel
aandacht besteed aan lezen, boeken, elkaar voorlezen, activiteiten, een boekenmarkt én een mooie voorstelling voor de
kinderen van de jongste groepen. Middels het thema-lied van die voorstelling, neem ik u graag mee. Eerst naar Mattheüs,
aan de hand van het refrein van het themalied:
 

Bij jou thuis gaat het anders, anders dan bij mij.
Het gaat er niet hetzelfde, en dat is juist wel fijn.
We zijn gewoon verschillend, wij zijn niet identiek.
Ik ben ik en jij bent jij, ja, wij zijn heel uniek.


 

Het thema gaat meteen de diepte in. Ik lees een verband met de bijbel waarin in Mattheüs10:29-31 Jezus zijn discipelen
vertelt dat zelfs de haren op hun hoofd geteld zijn, en dat God ieder van hen bij naam kent. We mogen erop vertrouwen
dat ieder individu, ieder mens, anders, uniek en speciaal is in de ogen van God.
 
En het laatste couplet van het themalied is:
 

En als er nou een feest is, bij de Koning thuis.
Dan mogen wij naar het paleis, want dát is Zijn huis.
Hoe zal het er daar uitzien? Mag ik Hem wat vragen?
Of moet ik stil zijn en beleefd. Hoe moet ik mij gedragen?
Mag ik bij de Koning, gewoon mezelf zijn?
Ja, kom zoals je bent: dat vindt de Koning fijn.


 
Voor God is iedereen gelijk. Lees maar, het staat in Jacobus 2. Je mag zijn wie je bent en zoals je bent.
Dat mag ons, mij, helpen, steunen, doen relativeren, als we ons onzeker voelen of ons voelen tekortschieten bij wat we
kunnen betekenen voor andere mensen. Iedereen is anders. En gelukkig maar. Want juist doordat we verschillen van
elkaar, kúnnen we elkaar ook helpen, over en weer. Daarmee is iedereen belangrijk voor God. Dat mag voor ons een grote
troost zijn.
 

Hartelijke groet van Wil Papenhuijzen.

terug