overdenking overdenking
Elke maand schrijft een kerkraadslid een overdenking: 

Werken van barmhartigheid
 
Veel mensen wachten op een warm woord, een vriendelijk gebaar, iets onverwacht aardigs. Dit doen, daar is in de kerk een woord voor: barmhartigheid. Jezus heeft verteld hoe je barmhartigheid kunt doen:
 
de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken, de doden begraven. Deze woorden van Jezus, inspireren ons tot de dag van vandaag. Paus Franciscus heeft een achtste werk van barmhartigheid toegevoegd aan de zeven werken die bestonden: “Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis”. Of wel:  zorg voor de aarde opdat zij doorgegeven kan worden aan de kinderen van onze kinderen.
 
Afgelopen periode, in de 40-dagentijd,  stond in onze kerk elke zondag en ook in de diensten op biddag en in de stille week, een werk van barmhartigheid centraal. Dit werd vorm gegeven door middel van een bloemschikking. Een liturgische bloemschikking. Elke keer werd uitgegaan van een open hartvorm, want het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Een hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet en zich over de ander ontfermt. En ‘open ‘omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. Met als thema: “ Ik ben er voor jou.” Bloemen en planten, zaden en wat eenvoudige materialen als touw, glas en wat boomstammetjes gaven de bedoeling weer. Met uitleg erbij over de symboliek was dit een waardevolle toevoeging aan de dienst. Hulde aan de maaksters!
 
We lezen in de bijbel:  “Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.” Barmhartigheid heeft te maken met liefde en ook met rechtvaardigheid. Jezus zegt over het doen van barmhartigheid aan een ander, dat je het ook voor hem hebt gedaan. Barmhartigheid is hulp geven aan mensen die er zonder hulp van een ander niet komen. Wie omkijkt naar een ander, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.
 
Na de 40-dagentijd is het Pasen. Het feest van de opstanding. We vieren dat Jezus onze zonden op zich heeft genomen en sterker is dan de dood. De hoop die dàt geeft, doet ons leven. Deze hoop mogen we doorgeven door barmhartig te zijn en goed te doen. Goede daden die zeker  in deze tijd belangrijk zijn, want de wereld wordt mooier als je zorg hebt voor elkaar!

Grietha van der Ree
 
terug