overdenking overdenking
Elke maand schrijft een kerkraadslid een overdenking: 

 

Sterren kijken: hoop houden in moeilijke tijden
 
Wandel eens op een heldere winteravond over de Groenewal. Liefst op een maanloze nacht. Zijn je ogen aan het donker gewend, sta dan stil, neem de tijd en kijk omhoog. Het schouwspel dat zich boven je hoofd afspeelt is indrukwekkend. Zou je het aantal afzonderlijke stippen willen tellen kom je tot 5000. Die stippen zijn evenzovele sterren, waarvan de meeste groter zijn dan onze zon. Het gaat ons denken te boven dat je vier jaar en twee maanden zou moeten reizen met de snelheid van het licht, om in de buurt te komen van de dichtstbijzijnde van die 5000 sterren, Proxima Centauri. En wie zich indenkt dat die 5000 voor onze ogen zichtbare sterren slechts een fractie uitmaken van de minstens 100 miljard sterren van onze Melkweg kan zich alleen maar nietig voelen. ‘Een stofje op de weegschaal, een druppel in een emmer’ (Jesaja 40:15).


 
‘Kijk naar de sterren.’ God zei dit tegen Abraham (Genesis 15:5,6). Op een moment dat hij de moed verloren had.
God had hem een zoon beloofd; nageslacht dat tot zegen zou zijn voor de wereld. Maar wat er elke maand ook
gebeurde bij zijn vrouw Sara, zwanger werd ze niet. De sterren. Het zijn evenzovele maaksels van Gods handen.
Sterren kun je tellen. Maar ze vertellen je ook iets. Abraham raakt de tel kwijt. ‘Zo groot zal je nageslacht zijn.’  Wat
de sterren aan Abraham vertellen, is een bemoediging: God die de sterren in zijn hand houdt kan en zal en wil ook
voor Abraham zorgen. Abraham keek naar de sterren ‘en vertrouwde op de Heer en deze rekende het hem toe als een
rechtvaardige daad’ ‘Kijk omhoog!’ Ook de profeet Jesaja moedigt het volk in de Babylonische ballingschap daartoe aan (Jesaja 40:26). Ook op een moment dat zij de moed dreigen te verliezen.
Babels macht lijkt onoverwinnelijk. Jesaja vervolgt: ‘Wie heeft dit alles geschapen? God laat het leger sterren voltallig
uitrukken, Hij roept ze bij hun naam, een voor een.’ Ook dit is een bemoediging: Zulk een machtig God laat zijn volk
niet uit zijn handen vallen!

Ook wij leven in een moeilijke tijd. Toen heette het gevaar Babel. Nu heet het Corona. Wat kunnen we doen? Mijn
advies: Kijk omhoog! Kijk naar de sterren. En vooral naar die ene: de ster van Bethlehem. De ultieme bemoediging.
God ziet in Christus naar de wereld om! Wij kijken misschien somber naar beneden, of angstig naar opzij. Kijk vooral
naar omhoog. Kijk naar de Ster. Houd moed!
 

Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,
geef ons moed;
’t is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.


 

Hartelijke groet,
Jan Veltrop.

terug