Nieuws Nieuws
Hieronder treft u het laatste nieuws aan vanuit onze gemeente:

Welkom op de nieuwe website van de Hervormde Kerk van Heukelum!
Onze nieuwe website is live! Met deze nieuwe website willen we als kerk aansprekend online aanwezig en vindbaar zijn. We hopen dat u zich snel mag thuisvoelen op onze nieuwe website!

18 januari 2021: Gezamelijke verdiepingsavond met Vuren
24 Januari staat er weer een gezamenlijke verdiepingsavond op de planning in Vuren. Deze is online via YouTube en Uitzending Gemist te volgen. De link is te vinden op de website van de kerk: www.gkvuren.nl
Bijwonen is ook mogelijk, vooraf aanmelden bij Dirk van Zandwijk: 06 43504524. Ds Vermaat uit Veenendaal zal voorgaan in deze dienst.

16 januari 2021: Week van het gebed

Van 17 t/m 24 januari is de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid. Het thema is ‘Blijf in mijn liefde’. Hier kun je een gebedsboekje bekijken.
In de dienst van 17 januari zal de predikanten gevraagd worden om aandacht aan dit thema te besteden. Op woensdagavond 20 januari zal er, evenals voorgaande jaren, een bijeenkomst in de kerk zijn.
Dit jaar is de dienst online te volgen via kerkdienst gemist. De dienst begint om 19.30 uur. De liturgie voor de dienst is hier te bekijken.
14 januari 2021: Niet meer zingen in de kerkdienst
Onderstaand advies volgen wij ook in onze kerk op. Er zal dus niet gezongen worden in de komende kerkdiensten: 
Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. Het moderamen adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig. Lees meer via deze link.

8 januari 2021: Actie Kerkbalans 2021

Actie Kerkbalans is weer gestart! Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Een kerkelijke gemeente als Heukelum krijgt geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021. Mogen wij ook op u en jou rekenen?
Download hier de flyer.


Kerkdiensten
Per 5 oktober zijn de maatregelen weer aangescherpt en mogen er maximaal 30 gemeenteleden in de dienst aanwezig zijn. Dat kan via DIT FORMULIER. De aanvraag moet uiterlijk vrijdagavond voor 18.00 uur binnen zijn voor de eerstvolgende zondag. De kerkdiensten zijn nog steeds terug te luisteren en te kijken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1233
 
terug