Nieuws Nieuws
Hieronder vind je het laatste nieuws van onze gemeente.


StampottenbuffetVele handen maken licht werk...

Er zijn heel wat aardappels geschild en wortels gesneden, maar het stampottenbuffet vrijdag 3 februari was een succes.

Met dank aan iedereen die heeft geholpen met de voorbereidingen en de giften van de stampot-eters is er een mooi bedrag opgehaald voor de voedselbank.

(Foto's zijn gemaakt door Marijke van der Ven)
Nieuwe predikant
In de dienst op oudejaarsavond 31 december  en op nieuwjaarsdag 1 januari 2023 hebben we het al afgekondigd: Ds. Elbert van Wijk heeft laten weten dat hij het beroep heeft aangenomen. We zijn blij en dankbaar dat we na een lange periode van vacant zijn, weer mogen uitzien naar een eigen predikant, verbonden aan onze gemeente. Ds. Van Wijk is nog tot eind maart verbonden aan de Hervormde gemeente Sprang. Wanneer de intrede en bevestiging zal plaatsvinden is nu nog niet bekend. 

Ds. Elbert van Wijk heeft de gemeente een mail gestuurd, deze vindt u hieronder:
Met vreugde en vertrouwen neem ik het beroep naar Heukelum aan. Dat het beroep vanuit Heukelum gekomen is, hoe de ontmoeting geweest is, en het medeleven in de achterliggende weken, het is allemaal even wonderlijk. Het maakt me een dankbaar mens. Ik zie vol verwachting uit naar alles wat de Here ons samen wil geven. 

Hartelijke groet, Ds. Elbert van Wijk

 


Voor ons als gemeente een heel mooi bericht zo aan het begin van het nieuwe jaar 2023! We gaan in dankbaarheid en vertrouwen op God verder. Wanneer we meer informatie hebben over de verdere procedure, dan laten we dat weten. We zijn dankbaar en blij voor al het werk dat de beroepingscommissie heeft verricht. 

 

 

Activiteit van 'Meet me'

Kijk voor meer informatie op de website van Meet Me.
Actie Kerkbalans 2022 - Maak graag nog uw toezegging snel over!

De actie Kerkbalans 2022 loopt bijna weer ten einde. Dit is voor onze kerk in Heukelum haar belangrijkste inkomstenbron. De kerk krijgt namelijk geen subsidie. Onderhoud van het historische kerkgebouw, het Hervormd Centrum, de verwarming, de koffie, maar ook het houden van de erediensten, pastoraat, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Inmiddels worden de voorbereidingen alweer getroffen voor Actie Kerkbalans 2023 die medio januari 2023 van start gaat. Voor 2022 is een groot deel van de toezeggingen binnen, maar een klein deel ontbreekt nog. Hierbij het vriendelijke verzoek om te kijken in uw administratie of u uw complete toezegging (vaak in meerdere termijnen) al volledig heeft overgemaakt. Het rekeningnummer hiervoor is NL 43 INGB 00001587 14 
Alvast hartelijk dank voor uw steun en medewerking!Arend Sprong 70 jaar organist
 

De Leerdamse organist Arend Sprong is op zondag 25 september in de Hervormde Kerk in Heukelum gehuldigd. Het is 70 jaar geleden dat hij op het orgel van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Leerdam de eerste stappen als organist zette, in de voetsporen van zijn vader. Orgellessen kreeg hij van Jan van Rossem, waarbij hij in 1952 examen deed op het orgel van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Noordwal in Leerdam met een orgelfantasie op de melodie van "Dankt, dankt nu allen God"

Arend bespeelde diverse kerkorgels in de omgeving, oa. in Gorinchem, Rhenoy, Vuren, Asperen en Heukelum. Naast organist is hij ook dirigent van diverse koren in de regio, waaronder 38 jaar als dirigent van het kerkkoor in Heukelum. Ook als zanger is hij actief geweest bij enkele koren in de regio. Daarnaast is hij jarenlang bassist geweest bij de brassband van De Bazuin Leerdam en erelid van die vereniging. Tenslotte heeft hij bij de PCOB, Lingesteyn en Huis ter Leede zijn vaardigheden als organist/pianist veelvuldig laten horen.

Deze (kerk)musicus met hart en ziel speelt ondanks de hoge leeftijd nog steeds met verve het orgel in Heukelum. In de dienst van zondag jl kreeg hij de gouden speld met briljant opgespeld van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).Ook de bijbehorende oorkonde werd hem overhandigd. Na de dienst was er een receptie waarin gemeenteleden hem feliciteerden met deze unieke mijlpaal.Terugblik op Startzondag 11 september 2022

  

  

 


Op deze zondag starten we het nieuwe kerkelijke jaar. We gaan van start met een feestelijke tentdienst.
Thema: Voor elkaar!
Spreker: Koert Mostert uit Leerdam
Muzikale medewerking: De band By Faith
Locatie: Speeltuin de Beerakker
Aanvang: 10.30 uur
Vanaf 10.00 uur zal er een inloop zijn met koffie/thee/fris en wat lekkers.
Er is deze dag geen oppas en kindernevendienst. Kinderen zijn tijdens deze dienst welkom. Er is een wel een kindermoment in deze dienst en er is in de tent een plaats waar kinderen kunnen tekenen, kleuren en spelen. Na afloop van de dienst is er een gezamenlijke lunch. We willen u vragen om wat mee te nemen voor de lunch met wat extra's voor gasten die naar de dienst komen, zodat ze ook mee kunnen eten. Deze zondag is tevens de start van het winterwerk. Clubs en kringen zullen binnenkort ook weer van start gaan.


Paaskaars
De Paaskaars die elke zondag in de dienst brandt, wil laten zien dat God met zijn Licht bij ons aanwezig wil zijn. Dit jaar hebben we de Paaskaars zelf gedecoreerd. De kern van het Evangelie is dat de Schepper van hemel (blauw) en aarde (groen) tot ons komt. De kleuren blauw en groen komen daardoor terug op de kaars. Hij geeft Zichzelf aan ons in Zijn Zoon die uit liefde voor ons de dood overwint aan het kruis. Het hart van het kruis is daarom van goud. De rode kleur staat voor Zijn bloed, Zijn lijden. De kleuren geel en oranje staan voor de Heilige Geest die ons in vuur en vlam wil zetten om te leven met en voor Hem. We nodigen iedereen uit de kaars eens rustig van dichtbij te bekijken.

Hamburger buffet…..In het dorpshuis…..voor hulp in OekraïneRuim 100 inwoners van Heukelum hebben op vrijdag 20 mei deelgenomen aan het Hamburger buffet, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de hulpverlening voor Oekraïne. In totaal wordt er voor € 800,-- gedoneerd aan Giro 555: samen in actie voor Oekraïne. De organisatie, de Hervormde kerk in Heukelum en Heukelum Aktief, zijn blij met het resultaat. Het ingezamelde geld kan de Oekraïners voorzien van levensreddende noodhulp.


Het nieuwe geluid

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de nieuwe geluids-installatie in de kerk. Woensdag 16 februari was de oplevering door SchaapSound na hun installatie van drie dagen. De weken daaraan voorafgaand is door een aantal gemeenteleden hard gewerkt aan de voorbereiding.
Vanuit de stookruimte zijn buizen in de grond gelegd die om het portaal heen naar ”onder het orgel” zijn gebracht. Daar doorheen zijn kabels voor stroom, internet en geluid getrokken die netjes, in kabelbuizen, zijn weggewerkt vanaf het orgel via de stookruimte naar de meterkast waar de oude installatie stond. Van daaruit door de muur naar onder de kansel waar de centrale kast is geplaatst. Met veel moeite zijn de oude kabels van de oude speakers verwijderd en konden nieuwe worden getrokken.
Om de twee camera’s te kunnen bedienen moesten er leidingen door de voegen van de vloer gelegd worden en ook moesten die in de muren worden weggewerkt.
Na dit alles werd de kerk alvast wat stofvrij gemaakt voor de zondagsdiensten. Zo konden de installateurs maandag 13 februari aan de slag. Er kwamen nieuwe speakers aan de muur, nieuwe vaste microfoons en enkele losse. De centrale kast werd onder de kansel geplaatst, omdat van daar zangers, beamers, schermen en andere geluidsbronnen (zoals een band) kunnen worden aangestuurd. Voorlopig hebben we voor de kinderen nog een paar kleine schermen laten staan. Op het orgel werd de regelruimte gecreëerd. Er staan, op een in hoogte verstelbare tafel, drie schermen en computers die met elkaar verbonden zijn om het geluid te regelen en de camera’s te bedienen. Ook kunnen er liederen en eventueel filmpjes worden aangestuurd. De oude ringleiding konden we behouden. Door de nieuwe installatie met nieuwe bekabeling konden oude leidingen opgeruimd worden. Ook dit is weer door eigen gemeenteleden gedaan en zij waren ook aanwezig tijdens de installatie om hand en span diensten te verlenen. 
Woensdagmiddag werden de “oude” en enkele nieuwe technici geïnstrueerd. Nu moet er weer geleerd worden om de diensten netjes te verzorgen. We zullen eenvoudig beginnen en in de loop van de
tijd uitbreiden. De eerste keer verliep al heel erg goed. Alleen het geluid van het filmpje was nog niet goed ingeregeld.
Al met al is er veel werk verzet door enthousiaste gemeenteleden waardoor we geld hebben uitgespaard.
Waarvoor natuurlijk heel veel dank. Er restte nog een grote schoonmaak die inmiddels als het goed is, heeft plaatsgevonden. Ook die vrijwilligers: heel erg bedankt.
 

Namens de kerkvoogdij,
Peter van der Ree.


Nannie van Iperen in Gambia
Nannie van Iperen is vanaf januari 2022 in Gambia om te werken in het Lamin Health Centre.

Ze heeft een pagina waar je haar werk en belevenissen kunt volgen:


https://www.facebook.com/Nannie-in-Gambia-100943432446458
Beste gemeente,
Het is inmiddels al weer 5 weken geleden dat ik in Gambia arriveerde. Ik stapte een andere wereld binnen. Waar ik veel ervaring heb in Azië, is West Afrika helemaal nieuw voor me, maar de mensen en het land zitten snel in je hart. De kliniek waar ik werk staat in de wijk Lamin en behalve 2 ziekenzalen is er een poli, een lab, verloskamer, wondenpoli en een tandartskliniek. Elke dag gebeurd er wel wat en zelf richt ik me vanzelfsprekend op de verloskamer en het personeel dat er werkt. Het duurt even voor je onthoudt hoe iemand heet, zeker met de mondmaskers  voor. Maar inmiddels zitten de namen er goed in. We werken samen op, delen elkaars werkwijze en op die manier probeer je de zorg naar een hoger plan te tillen. Qua hygiëne is er nog wel winst te behalen alhoewel het ook niet meevalt met alle stof en droogte hier. Ook qua begeleiding van de zwangere is het anders, die bevallen meestal alleen, een enkele keer is de man erbij. Maar een moeder of zus bij de bevalling is niet de gewoonte. En als de vrouw niet goed perst wordt al gauw gezegd dat ze “lui” is, terwijl ze gewoon moe is natuurlijk. In plaats van een aai over de bol en een bemoedigend woord wordt er dan naar haar geschreeuwd. Maar met samen zo opwerken komen we wel verder en ik bewonder mijn collega’s hoe ze in deze omstandigheden alles moeten doen. Vaak geen stroom (gelukkig is er dan de generator) en regelmatig geen water en moet er met emmers gesjouwd. We zijn nu bezig om een ander bijgebouw om te toveren tot een kraamkliniek en ik denk dat het wel klaar zal zijn voor ik hier vertrek. Ook daar moet veel voor geregeld en help ik Annemieke, die hier de boel draaiende houdt. 
Het is roeien met de riemen die je hebt en maakt je dankbaar voor alle dingen die wij in Nederland zo gewoon vinden. Het klinkt als een cliché, maar toch is het wel zo.

Dank voor alle berichtjes die ik ontvang via FB (Nannie in Gambia) en Instagram. Het is mooi om zo met elkaar verbonden te zijn.  Met een hartelijke groet uit een warm Gambia. 

Nannie van Iperen.


Beroepingswerk

Voor het beroepingswerk is een profielschets opgesteld van onze gemeente. lees meer

Aanmelden nieuwsbrief
Om als gemeentelid op de hoogte gehouden te worden van alle ontwikkelingen rondom het beroepingswerk, kun je je aanmelden voor een nieuwsbrief. Stuur daarvoor een mail naar: NieuwsbriefKerkHeukelum@gmail.com. Vermeld daarin je naam en adres en eventueel uw telefoonnummer. In verband met privacy zullen de mails BCC verzonden worden. 
terug