Diaconie Diaconie
Lees hieronder het laatste nieuws van de diaconie: 

Schatting jaarrekening
De jaarrekening over 2022 wordt nog gecontroleerd en is dan definitief. De voorlopige schatting van baten en lasten zijn in te zien en staan bij het kopje ANBI

Bericht uit de Filippijnen
Eind mei kregen we een E-mail uit de Filippijnen waarin we worden bedankt voor de (offerkist) gift van bijna 800 euro die we als gemeente konden overmaken. Hieronder een vertaling van de mail:

Beste Kerk van Heukelum,
Via deze email wil ik u hartelijk danken voor de financiële steun die ons gezin heeft gekregen voor het werk in de Filippijnen, waar we als zendelingen werken. We voelden ons gezegend dat een lid van jullie gemeente, Nannie, eerder dit jaar 7 weken bij ons doorbracht en we zijn dankbaar dat ze ons werk bij jullie introduceerde. Onze familie is sinds 2007 werkzaam in de provincie Kalinga in de Filippijnen en we voelen het als een eer om lokale gezinnen te ondersteunen met verloskundige zorg, waarbij we ook de naam van Jezus mogen verkondigen. Dank u dat u ons in staat stelt dit belangrijke werk voort te zetten.
 
God zegene u allen.
 
Namens de hele Macad familie, Georgia Macad


Opbrengsten collectes en maanddoel juli en augustus
In deze maanden wordt er gecollecteerd voor het Leger des Heils. De missie van het leger is om iedereen een eerlijke kans te bieden. Daarom komen zij op voor mensen die geen helper hebben. In verschillende plaatsen in Nederland zijn er korpsen actief. Zij organiseren onder andere bidstonden en samenkomsten. Er zijn inloophuizen voor gezelligheid en contact en er worden maaltijden bereid voor eenzame mensen. Ook wordt er gewerkt aan schuldpreventie en er zijn handwerkclubs en zangkoren.
Kortom, het Leger des Heils is een strijdbare en dynamische organisatie.

U kunt gebruik maken van de collecteschalen in de kerk, de QR code hiernaast of een bijdrage overmaken naar
rekeningnummer NL72 RABO 0304 0527 28 t.n.v. Diaconie N. H. Kerk Heukelum,
o.v.v. Leger des Heils.

De Voedselpakkettenactie is succesvol verlopen. Er zijn 27 pakketten ingeleverd voor de Voedselbank en ook van een gift van 20 euro is een voedselpakket gevuld. De collecten van de maand mei zijn bestemd voor Chris en Voorkom. De totale opbrengst was € 737,02. In de kerk werd € 442,52 gegeven en we ontvingen € 294,50 op de bankrekening. Ook ontvingen we een nagekomen gift van € 50,- voor St. De Hoop. Hartelijk dank voor uw giften!


Vrijwilligers gezocht voor vluchtelingen in Kedichem
Sinds enige tijd verblijven er vluchtelingen in het Hotel aan de Linge. BindkrachtVHL zoekt vrijwilligers om deze mensen bij te staan om te helpen met taalles, creatieve activiteiten, sport en beweging of om samen spelletjes te doen en elkaar te ontmoeten. Wanneer u deze mensen wilt helpen, dan kunt u een E-mail sturen naar: j.danz@bindkrachtvhl.nl.Avondmaalscollecte 2023
De Avondmaalscollecte is in 2023 bestemd voor Youth for Christ. In verschillende plaatsen in Nederland is Youth for Christ actief met missionair jongerenwerk. Ze ontmoeten jongeren bijvoorbeeld op straat met Mobiele Ontmoetingsplekken, spelen voetbal op pleintjes en organiseren
knutselmiddagen voor de meiden van de basisschool. Ze bieden huiswerkbegeleiding en waar nodig praktische, één-op-één ondersteuning. Ze coachen oudere jongeren op hun weg naar volwassenheid. Ook de catechesegroepen in Heukelum worden geleidt en ondersteund door een enthousiaste medewerkster van Youth for Christ.

SchuldHulpMaatje West Betuwe
Het is geen schande om hulp te vragen. Het kan namelijk iedereen overkomen; zeker in deze bijzondere tijden. Wij willen u helpen bij het voorkomen van ontstaan van schulden, hulp en begeleiding bij het "oplossen/wegwerken" van schulden en het op orde brengen van de financiën. SchuldHulpMaatje is gratis en is er voor iedereen. Wij werken met goed opgeleide vrijwilligers. Voor hulp: www.shmwestbetuwe.nl of mail: coordinator@shmwestbetuwe.nl


Foto's van de High Tea voor senioren in het Hervormd Centrum 17 december
De diaconie organiseerde een High Tea voor alle senioren die zich bij onze kerk betrokken voelen.
(Met dank aan Cornel van der Ven die de foto's heeft gemaakt)

Hulp bij (dreigende) financiële nood

Waarschijnlijk zal niemand het ontgaan zijn dat energie, boodschappen en andere benodigdheden steeds duurder worden. Veel mensen proberen op hun uitgaven te bezuinigen, ze zetten de verwarming bijvoorbeeld een graadje lager en pakken vaker de fiets. De verwachting is dat steeds meer mensen in financiële nood zullen komen. Niet alleen doordat alles duurder wordt, ook de gevolgen van de Coronacrisis en persoonlijke omstandigheden kunnen meespelen.
Komt u dit bekend voor of dreigt u in financiële moeilijkheden te komen, wacht dan niet langer maar zoek hulp. Een website die hierbij kan helpen is Geldfit.nl. Daar staan onder andere tips op om energie te besparen of te besparen op de boodschappen en om meer structuur en inzicht in geldzaken te krijgen. U kunt ook gratis bellen: 0800-8115. Dit kan anoniem. Wacht niet tot het te laat is!


 
terug