Diaconie Diaconie
Lees hieronder het laatste nieuws van de diaconie: 

Diaconale doelen
Het maanddoel van de diaconie in de maand mei was bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg te Oosterbeek. U maakte 559 euro over en in de schalen kwam 163,67 euro terecht. In totaal dus 722,67 euro voor dit goede doel. Hartelijk dank hiervoor.

Het diaconale doel voor de maand juli is de St. De Hoop in Dordrecht. Waarschijnlijk bij velen van u bekend en anders volgt hier een korte uitleg over deze organisatie. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit de deskundigheid en met als bron het geloof, bieden zij hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken zij in overleg met de cliënt welke hulp het beste bij de hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, begeleiding in de thuissituatie, hulp bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. Graag uw bijdrage voor dit belangrijke werk.

In augustus is de opbrengst van de collectes bestemd voor JOP, Jong Protestant, onderdeel van de PKN. Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. JOP zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Daarom ondersteunt Jong Protestant vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de PKN. Zo kunnen gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties! Hiervoor worden programma’s en werkvormen ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn: Sirkelslag, de PaasChallenge en Basiscatechese. Ook worden er trainingen ontwikkeld voor jeugdwerkers. Om dit alles te ontwikkelen is uiteraard geld nodig.

U kunt uw bijdrage geven in de kerk door gebruik te maken van de offerschalen. U mag het natuurlijk ook overmaken naar rekeningnummer NL72 RABO 0304 0527 28 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Heukelum, o.v.v. De Hoop, of JOP. Hartelijk dank


Red een kind

Als diaconie ondersteunen wij Nimpaye Julienne uit Burundi via 'Red een kind'. Hieronder een kort verslagje dat wij gekregen hebben:

De familie van Nimpay Julienne is aangesloten bij een zelfhulpgroep. Ze verbouwen zelf de bonen, mais en andere groente die ze lenen van de zelf hulp groep. De kinderen helpen ons bij het planten en bewateren van de moestuin. We verkopen ook bananen en sap. Onze kinderen zitten op een kerkkoor en krijgen ondersteuning van ons. De kinderen gaan ook naar school en doen goed hun best.

Hoe werkt 'Red een Kind'?
Als je een kind sponseert dan is dat voor gemiddeld 7 jaar. Het bedrag dat je geeft voor een sponsorkind wordt besteed aan een programma voor het HELE dorp. Jouw sponsorkind vertegenwoordigt het hele programma en je wordt op de hoogte gehouden.
We pakken armoede op alle fronten aan. De belangrijkste kenmerken van onze aanpak zijn:
1. Eigenaarschap: de mensen waar het om gaat zijn zelf eigenaar van hun ontwikkeling
2. Mentaliteitsverandering: vaak moeten de mensen dan op een andere manier gaan kijken naar de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in hun omgeving
3. Sociaal en economisch: door beide sporen goed op elkaar af te stemmen versterken, waardoor de ontwikkeling sneller gaat en de resultaten duurzamer zijn.
4. Iedereen doet mee: alleen een samenleving die werkelijk samenleeft tot bloei kan komen.

Word je ook sponsor? Ga dan naar www.redeenkind.nl/sponsor

Heilig Avondmaal
De opbrengst van de Avondmaalpotjes zal ook in 2021 naar de Voedselbank in Leerdam gaan. Op deze manier delen we niet alleen brood en wijn met elkaar, maar mogen ook mensen die tijdelijk krap bij kas zitten meedelen met de maaltijd. Dit vanwege de te verwachten toestroom van hulp aan de Voedselbank, vanwege de nasleep van de coronacrisis. Overigens blijft de inzameling van producten voor de Voedselbank elke woensdagmorgen voorlopig doorgaan. Tot nu is er elke woensdag een mooie toestroom aan goederen. Iedereen hartelijk dank, ook namens de organisatie van de Voedselbank.

Kerkradio’s naar het museum?
Op dit moment werken de kerkradio’s nog naar behoren. Wanneer er één of meerdere stuk gaan, dan kunnen ze mogelijk niet meer gerepareerd worden. Helaas worden er ook geen nieuwe kerkradio’s meer gemaakt, dus op een gegeven moment kunnen de laatste kerkradio’s naar het museum gebracht worden, bij wijze van spreken. Gelukkig kunnen er al steeds meer ouderen met een computer en internet uit de voeten. Zij kunnen dus, zo mogelijk met hulp van familieleden, naar de diensten via internet luisteren. Voor de overige kerkradioluisteraars zal er dan een andere oplossing gevonden moeten worden. De diakenen denken daar nu alvast over na. Mogelijk kunnen er gebruiksvriendelijke tablets (I-pads) ingezet worden om deze mensen een oplossing voor dit probleem te bieden. Voor de aankoopprijs van één kerkradio in 2006, kunnen er nu ongeveer 2 tablets aangeschaft worden. Wordt vervolgd….

 
terug