Diaconie Diaconie
Lees hieronder het laatste nieuws van de diaconie: 


Collecte opbrengsten en maanddoel mei
In de maand maart was het maanddoel bestemd voor Hope & Serve, Roemenië. In totaal kwam er het mooie bedrag binnen van €722,35. In de kerk was het bedrag €317,85 en er werd €404,50 overgemaakt. Ook ontving de diaconie €155 euro op de rekening bestemd voor de bloemengroet en een nagekomen gift voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

In de maand mei is de opbrengst van de collectes voor stichting ‘Chris & Voorkom’. Waar zetten zij zich voor in? ‘Chris’ staat voor ‘een luisterend oor’. Ze bieden hulp via chat en e-coaching voor jonge mensen (en hun opvoeders/jeugdwerkers) die met pestgedrag en groepsdruk in aanraking komen en die daar slachtoffer van zijn. En ‘Voorkom’ staat voor voorlichting over middelengebruik onder jongeren. Denk hierbij aan alcohol, drugs, roken en internet. Dit laatste via preventielessen op scholen. De mensen die bij deze stichting werkzaam zijn, vinden hun wortels en inspiratie in de traditie van het christelijk geloof. We vragen daarom gebed voor deze mensen en vragen om uw bijdrage zodat ze hun werk goed kunnen doen. Dit kan via de collecte in de kerk, of door een gift over te maken naar rekeningnummer NL72 RABO 0304 0527 28 t.n.v. Diaconie N. H. Kerk Heukelum, o.v.v. Chris en Voorkom.

In februari is er gecollecteerd voor De Hoop in Dordrecht.
De diaconie ontving een E-mail van mevrouw Schuil vanuit De Hoop:
Hartelijk dank voor uw bijdrage van €537,35 voor De Hoop, die we vanuit uw kerkelijke gemeente mochten ontvangen. Uw steun maakt nieuw leven mogelijk! Mede dankzij uw financiële steun is het onder meer mogelijk, dat dak- en thuislozen onze inloophuizen kunnen bezoeken, dat we geestelijke verzorging kunnen bieden aan cliënten, er hulplijnen en zelfhulpgroepen zijn voor ex-verslaafden, dat cliënten werkervaring kunnen opdoen en dat we beschermde woonplekken kunnen bieden. Samen met meer dan 4.000 mensen, die De Hoop jaarlijks op weg mag helpen naar een nieuw leven, zijn we u dankbaar!

Vrijwilligers gezocht voor vluchtelingen in Kedichem
Sinds enige tijd verblijven er vluchtelingen in het Hotel aan de Linge. BindkrachtVHL zoekt vrijwilligers om deze mensen bij te staan om te helpen met taalles, creatieve activiteiten, sport en beweging of om samen spelletjes te doen en elkaar te ontmoeten. Wanneer u deze mensen wilt helpen, dan kunt u een E-mail sturen naar: j.danz@bindkrachtvhl.nl.

Pinksteractie: Samen tegen armoede, voedselactie
Het Centraal Planbureau verwacht in 2024 een miljoen mensen in armoede in Nederland. De aanvragen bij de voedselbanken zijn nu al met 36% gestegen! Verschillende voedselbanken hebben een groot tekort aan producten. Kerk in actie is daarom een Voedselactie begonnen. Het zou fijn zijn als u een doos zou willen vullen met de volgende producten:

- zonnebloemolie of olijfolie
- groenteconserven
- soep in blik of zak
- zilvervliesrijst
- volkorenpasta
- langhoudbare halfvolle melk
- vis in blik
- koffie of thee
- couscous
- havermout

Het is natuurlijk mogelijk dat meerdere mensen / gezinnen 1 doos vullen. Doet u mee? De dozen kunnen dan 1e Pinsterdag 28 mei in de kerk ingeleverd worden, of maandag 5 juni tussen 18.30 uur en 19.30 uur in het Herv. Centrum. De diaconie zorgt ervoor dat de dozen bij de Voedselbank terecht komen.

Avondmaalscollecte 2023
De Avondmaalscollecte is in 2023 bestemd voor Youth for Christ. In verschillende plaatsen in Nederland is Youth for Christ actief met missionair jongerenwerk. Ze ontmoeten jongeren bijvoorbeeld op straat met Mobiele Ontmoetingsplekken, spelen voetbal op pleintjes en organiseren
knutselmiddagen voor de meiden van de basisschool. Ze bieden huiswerkbegeleiding en waar nodig praktische, één-op-één ondersteuning. Ze coachen oudere jongeren op hun weg naar volwassenheid. Ook de catechesegroepen in Heukelum worden geleidt en ondersteund door een enthousiaste medewerkster van Youth for Christ.

SchuldHulpMaatje West Betuwe
Het is geen schande om hulp te vragen. Het kan namelijk iedereen overkomen; zeker in deze bijzondere tijden. Wij willen u helpen bij het voorkomen van ontstaan van schulden, hulp en begeleiding bij het "oplossen/wegwerken" van schulden en het op orde brengen van de financiën. SchuldHulpMaatje is gratis en is er voor iedereen. Wij werken met goed opgeleide vrijwilligers. Voor hulp: www.shmwestbetuwe.nl of mail: coordinator@shmwestbetuwe.nl


Foto's van de High Tea voor senioren in het Hervormd Centrum 17 december
De diaconie organiseerde een High Tea voor alle senioren die zich bij onze kerk betrokken voelen.
(Met dank aan Cornel van der Ven die de foto's heeft gemaakt)

Hulp bij (dreigende) financiële nood

Waarschijnlijk zal niemand het ontgaan zijn dat energie, boodschappen en andere benodigdheden steeds duurder worden. Veel mensen proberen op hun uitgaven te bezuinigen, ze zetten de verwarming bijvoorbeeld een graadje lager en pakken vaker de fiets. De verwachting is dat steeds meer mensen in financiële nood zullen komen. Niet alleen doordat alles duurder wordt, ook de gevolgen van de Coronacrisis en persoonlijke omstandigheden kunnen meespelen.
Komt u dit bekend voor of dreigt u in financiële moeilijkheden te komen, wacht dan niet langer maar zoek hulp. Een website die hierbij kan helpen is Geldfit.nl. Daar staan onder andere tips op om energie te besparen of te besparen op de boodschappen en om meer structuur en inzicht in geldzaken te krijgen. U kunt ook gratis bellen: 0800-8115. Dit kan anoniem. Wacht niet tot het te laat is!


 
terug