Diaconie Diaconie
Lees hieronder het laatste nieuws van de diaconie: 

Offerkist
De opbrengst van de offerkist van de maanden januari en februari zullen zijn voor een project waar Nannie van Iperen bij betrokken zal zijn. Zij zal van januari tot en met maart gaan werken in Lamin Health Centre, in Gambia. Gambia ligt in West Afrika en grenst aan Senegal en de Alantische oceaan. Het is het kleinste land van Afrika met 2 miljoen inwoners.

De economie behoort tot de zwakste ter wereld en de kuststrook is voornamelijk afhankelijk van het toerisme. De rest van het land is een stuk armer en de moeder en kindsterfte is helaas nog hoog. Dit is vaak door gebrek aan kennis en materialen. Lamin Health Centre is een klein streekziekenhuis waar de afgelopen jaren al veel dingen verbeterd zijn. Nannie zal zich inzetten voor  training en bijscholen van de  lokale verloskundigen en adviseren bij de uitbreiding van de zorg voor zwangeren in de toekomst. Hier hoort o.a. de bouw van een kraamkliniek bij. Er is altijd wat te doen en ter plaatse zal bekeken worden wat de prioriteiten zijn. Er wordt intensief samen gewerkt met het lokale personeel en overheid. Voor meer informatie:  www.laminhealthcenter.com


 
Voor wie Nannie wil volgen: dit kan via haar FB pagina: “Nannie in Gambia” of via haar Instagram account


Maanddoel diaconie februari.
In de maand februari is het diaconie maanddoel: Linge’s Zorglandgoed.
Er verblijven enkele (oud)gemeenteleden in het Linge`s Zorglandgoed te Rumpt en zo hebben we kennis met deze nieuwe zorginstelling gemaakt. Het zorglandgoed is een neutrale instelling. Er wordt gelegenheid gegeven om een kerkdienst te volgen. Indien mogelijk willen ze ook de bewoners de gelegenheid geven om lijflijk bij een kerkdienst aanwezig te zijn. Eerder hebben Alie en Rieta het zorglandgoed bezocht. Tijdens de rondleiding genoten bewoners van de zon -binnen of buiten- en liepen in en uit. Één van de bewoners was op het binnenterrein heel op zijn gemak bezig met de tuin te maaien. Later kwamen we langs een stukje groentetuin die hij ook ‘onder zijn beheer’ had. Het viel op dat er veel jongeren rondliepen die van alles deden voor en met de mensen. Het is een nieuwe instelling én er zijn veel plannen: de laatste ‘realisatie’ was een vissteiger, gebouwd door vrijwilligers. Dus -jullie (jeugd én oudere jeugd) voelen het al☺ Wie zou de uitdaging aan willen gaan om iets te helpen/doen/maken daar? Meld dit bij je clubleiding of bij Alie Hoogenboom (tel.:0345615070) dan kunnen we iets afspreken….Om dit te kunnen realiseren vragen wij u om een bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL72 RABO 0304 0527 28 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Heukelum, o.v.v. Linge’s Zorglandgoed. Hartelijk dank!
 
Heilig Avondmaal
De opbrengst van de Avondmaalpotjes zal in 2022 naar het Leger des Heils gaan. De missie van het leger is om iedereen een eerlijke kans te bieden. Daarom komen zij op voor mensen die geen helper hebben.
In verschillende plaatsen in Nederland zijn er korpsen actief. Zij organiseren onder andere bidstonden en samenkomsten. Er zijn inloophuizen voor gezelligheid en contact en er worden maaltijden bereid voor eenzame mensen. Ook wordt er gewerkt aan schuldpreventie en er zijn handwerkclubs en zangkoren.

Kortom, het Leger des Heils is een strijdbare en dynamische organisatie.
Dank voor uw gift!

Red een kind

Als diaconie ondersteunen wij Nimpaye Julienne uit Burundi via 'Red een kind'. Hieronder een kort verslagje dat wij gekregen hebben:

De familie van Nimpay Julienne is aangesloten bij een zelfhulpgroep. Ze verbouwen zelf de bonen, mais en andere groente die ze lenen van de zelf hulp groep. De kinderen helpen ons bij het planten en bewateren van de moestuin. We verkopen ook bananen en sap. Onze kinderen zitten op een kerkkoor en krijgen ondersteuning van ons. De kinderen gaan ook naar school en doen goed hun best.

Hoe werkt 'Red een Kind'?
Als je een kind sponseert dan is dat voor gemiddeld 7 jaar. Het bedrag dat je geeft voor een sponsorkind wordt besteed aan een programma voor het HELE dorp. Jouw sponsorkind vertegenwoordigt het hele programma en je wordt op de hoogte gehouden.
We pakken armoede op alle fronten aan. De belangrijkste kenmerken van onze aanpak zijn:
1. Eigenaarschap: de mensen waar het om gaat zijn zelf eigenaar van hun ontwikkeling
2. Mentaliteitsverandering: vaak moeten de mensen dan op een andere manier gaan kijken naar de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in hun omgeving
3. Sociaal en economisch: door beide sporen goed op elkaar af te stemmen versterken, waardoor de ontwikkeling sneller gaat en de resultaten duurzamer zijn.
4. Iedereen doet mee: alleen een samenleving die werkelijk samenleeft tot bloei kan komen.

Word je ook sponsor? Ga dan naar www.redeenkind.nl/sponsor

Kerkradio’s naar het museum?
Op dit moment werken de kerkradio’s nog naar behoren. Wanneer er één of meerdere stuk gaan, dan kunnen ze mogelijk niet meer gerepareerd worden. Helaas worden er ook geen nieuwe kerkradio’s meer gemaakt, dus op een gegeven moment kunnen de laatste kerkradio’s naar het museum gebracht worden, bij wijze van spreken. Gelukkig kunnen er al steeds meer ouderen met een computer en internet uit de voeten. Zij kunnen dus, zo mogelijk met hulp van familieleden, naar de diensten via internet luisteren. Voor de overige kerkradioluisteraars zal er dan een andere oplossing gevonden moeten worden. De diakenen denken daar nu alvast over na. Mogelijk kunnen er gebruiksvriendelijke tablets (I-pads) ingezet worden om deze mensen een oplossing voor dit probleem te bieden. Voor de aankoopprijs van één kerkradio in 2006, kunnen er nu ongeveer 2 tablets aangeschaft worden. Wordt vervolgd….

 
terug