Diaconie Diaconie
Lees hieronder het laatste nieuws van de diaconie: 

Maanddoel diaconie
Het maanddoel van de diaconie voor de maand mei is Centrum De Herberg te Oosterbeek. Dit Pastoraal Diaconaal
Centrum, wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding
bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun
woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. De Herberg wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden.

U kunt voor dit doel gebruik maken van de collecteschalen in de kerk,
of een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL72 RABO 0304 0527 28
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Heukelum, o.v.v. De Herberg.

Red een kind

Als diaconie ondersteunen wij Nimpaye Julienne uit Burundi via 'Red een kind'. Hieronder een kort verslagje dat wij gekregen hebben:

De familie van Nimpay Julienne is aangesloten bij een zelfhulpgroep. Ze verbouwen zelf de bonen, mais en andere groente die ze lenen van de zelf hulp groep. De kinderen helpen ons bij het planten en bewateren van de moestuin. We verkopen ook bananen en sap. Onze kinderen zitten op een kerkkoor en krijgen ondersteuning van ons. De kinderen gaan ook naar school en doen goed hun best.

Hoe werkt 'Red een Kind'?
Als je een kind sponseert dan is dat voor gemiddeld 7 jaar. Het bedrag dat je geeft voor een sponsorkind wordt besteed aan een programma voor het HELE dorp. Jouw sponsorkind vertegenwoordigt het hele programma en je wordt op de hoogte gehouden.
We pakken armoede op alle fronten aan. De belangrijkste kenmerken van onze aanpak zijn:
1. Eigenaarschap: de mensen waar het om gaat zijn zelf eigenaar van hun ontwikkeling
2. Mentaliteitsverandering: vaak moeten de mensen dan op een andere manier gaan kijken naar de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in hun omgeving
3. Sociaal en economisch: door beide sporen goed op elkaar af te stemmen versterken, waardoor de ontwikkeling sneller gaat en de resultaten duurzamer zijn.
4. Iedereen doet mee: alleen een samenleving die werkelijk samenleeft tot bloei kan komen.

Word je ook sponsor? Ga dan naar www.redeenkind.nl/sponsor

Heilig Avondmaal
De opbrengst van de Avondmaalpotjes zal ook in 2021 naar de Voedselbank in Leerdam gaan. Op deze manier delen we niet alleen brood en wijn met elkaar, maar mogen ook mensen die tijdelijk krap bij kas zitten meedelen met de maaltijd. Dit vanwege de te verwachten toestroom van hulp aan de Voedselbank, vanwege de nasleep van de coronacrisis. Overigens blijft de inzameling van producten voor de Voedselbank elke woensdagmorgen voorlopig doorgaan. Tot nu is er elke woensdag een mooie toestroom aan goederen. Iedereen hartelijk dank, ook namens de organisatie van de Voedselbank.

Kerkradio’s naar het museum?
Op dit moment werken de kerkradio’s nog naar behoren. Wanneer er één of meerdere stuk gaan, dan kunnen ze mogelijk niet meer gerepareerd worden. Helaas worden er ook geen nieuwe kerkradio’s meer gemaakt, dus op een gegeven moment kunnen de laatste kerkradio’s naar het museum gebracht worden, bij wijze van spreken. Gelukkig kunnen er al steeds meer ouderen met een computer en internet uit de voeten. Zij kunnen dus, zo mogelijk met hulp van familieleden, naar de diensten via internet luisteren. Voor de overige kerkradioluisteraars zal er dan een andere oplossing gevonden moeten worden. De diakenen denken daar nu alvast over na. Mogelijk kunnen er gebruiksvriendelijke tablets (I-pads) ingezet worden om deze mensen een oplossing voor dit probleem te bieden. Voor de aankoopprijs van één kerkradio in 2006, kunnen er nu ongeveer 2 tablets aangeschaft worden. Wordt vervolgd….

 
terug