Diaconie Diaconie
Lees hieronder het laatste nieuws van de diaconie: 


De Bijbel, het Boek voor U!
Wanneer je de kerkbode leest, een kerkdienst online bekijkt of misschien wel eens een kerkdienst
bezoekt, dan kan het zomaar gebeuren dat je meer wilt weten over wat er in de Bijbel, het Woord van
God te lezen is. In het eerste gedeelte van de Bijbel lees je hoe de aarde en mensheid geschapen is en
hoe alles begon. Je leest over leegte en hopeloosheid bij een leven zonder God. Je leest de beloften om
weer een persoonlijke band te krijgen met God die genadig en vol van liefde is! In het tweede gedeelte
kun je kennis maken met Jezus leven, lijden, sterven en opstanding! Je leest over nieuw leven voor een
ieder die in Hem gelooft. Veel Bijbelgedeelten zijn toe te passen op het leven van iedere dag en veel
mensen halen er ook troost en hoop uit. Ik nodig je uit om vandaag nog te beginnen met lezen. De
Diaconie stelt een aantal Bijbels gratis beschikbaar, voor wie er nog geen heeft. Wil je graag een
gratis Bijbel krijgen, stuur dan een mail naar diaconiekerkheukelum@gmail.com. Het is ook mogelijk
om een Bijbel weg te geven wanneer je iemand kent die nog geen Bijbel heeft.

Opbrengsten collectes en maanddoel november
In de maand september was het collectedoel de vaste lasten van de Diaconie. U gaf in totaal € 749,04
waarvan € 380,50 op de rekening binnen kwam en € 368,54 in de collecteschaal. Hartelijk
dank voor uw giften! Het collectedoel in de maand november is bestemd voor de Stichting
Red een Kind. Deze Stichting geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun
hele omgeving. Zij kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze
wonen, omdat zij geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap
plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Het kind staat centraal in de
aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit
armoede te groeien. Op dit moment zijn zij actief in Kenia, Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda,
Zuid-Soedan, Congo en India. U kunt gebruik maken van de collecteschalen in de kerk, of een
bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL72 RABO 0304 0527 28 t.n.v. Diaconie N.H. Kerk te
Heukelum, o.v.v. Red een kind.

Kaarten schrijven voor gevangenen
De kerstkaarten voor Ark Mission (zie de vorige kerkbode) kunnen ingeleverd worden in de hal van de
kerk op 1 nov (dankdag) of zondag 5 nov. En ook dit jaar zullen alle kaarten die bij Ark Mission
ingeleverd zijn in het Hervormd Centrum gesorteerd worden op vrijdag 17 november. Als u mee wilt
helpen, graag! Zet dan deze datum alvast in uw agenda. Vanaf half 10 ’s morgens bent u welkom.
Voor de lunch wordt gezorgd, voor wie ook ’s middags wil blijven.

Namens de diaconie, Dirk van Willigen

Bloemengroet 
In de vorige kerkbode stond dat we erover dachten een ander soort groet vanuit de gemeente te sturen
vanwege de stijgende kosten van de bloemen. In de kerkenraad werd toen gezegd dat een boeket
bloemen als groet toch het mooist is. We hebben 3x een FLINKE gift gehad (waarvoor onze hartelijke
dank!) waardoor we voorlopig weer vooruit kunnen. Momenteel komen de bloemen van ‘Anne-Fleur’,
uit Leerdam. Volgend jaar willen we een beroep op u blijven doen voor bijdragen voor de
bloemengroet, hoe we dit gaan doen (QR code bij de kaart-teken of een aparte donatie-pot?) hoort u
nog van ons. Maar voorlopig kunnen we weer een mooie bos bloemen verzorgen! 

Marijke Donselaar – Alie Hoogenboom.

Avondmaalscollecte 2023
De Avondmaalscollecte is in 2023 bestemd voor Youth for Christ. In verschillende plaatsen in Nederland is Youth for Christ actief met missionair jongerenwerk. Ze ontmoeten jongeren bijvoorbeeld op straat met Mobiele Ontmoetingsplekken, spelen voetbal op pleintjes en organiseren
knutselmiddagen voor de meiden van de basisschool. Ze bieden huiswerkbegeleiding en waar nodig praktische, één-op-één ondersteuning. Ze coachen oudere jongeren op hun weg naar volwassenheid. Ook de catechesegroepen in Heukelum worden geleidt en ondersteund door een enthousiaste medewerkster van Youth for Christ.

SchuldHulpMaatje West Betuwe
Het is geen schande om hulp te vragen. Het kan namelijk iedereen overkomen; zeker in deze bijzondere tijden. Wij willen u helpen bij het voorkomen van ontstaan van schulden, hulp en begeleiding bij het "oplossen/wegwerken" van schulden en het op orde brengen van de financiën. SchuldHulpMaatje is gratis en is er voor iedereen. Wij werken met goed opgeleide vrijwilligers. Voor hulp: www.shmwestbetuwe.nl of mail: coordinator@shmwestbetuwe.nl


Foto's van de High Tea voor senioren in het Hervormd Centrum 17 december
De diaconie organiseerde een High Tea voor alle senioren die zich bij onze kerk betrokken voelen.
(Met dank aan Cornel van der Ven die de foto's heeft gemaakt)

Hulp bij (dreigende) financiële nood

Waarschijnlijk zal niemand het ontgaan zijn dat energie, boodschappen en andere benodigdheden steeds duurder worden. Veel mensen proberen op hun uitgaven te bezuinigen, ze zetten de verwarming bijvoorbeeld een graadje lager en pakken vaker de fiets. De verwachting is dat steeds meer mensen in financiële nood zullen komen. Niet alleen doordat alles duurder wordt, ook de gevolgen van de Coronacrisis en persoonlijke omstandigheden kunnen meespelen.
Komt u dit bekend voor of dreigt u in financiële moeilijkheden te komen, wacht dan niet langer maar zoek hulp. Een website die hierbij kan helpen is Geldfit.nl. Daar staan onder andere tips op om energie te besparen of te besparen op de boodschappen en om meer structuur en inzicht in geldzaken te krijgen. U kunt ook gratis bellen: 0800-8115. Dit kan anoniem. Wacht niet tot het te laat is!


 
terug