Diaconie Diaconie
Lees hieronder het laatste nieuws van de diaconie: 


Foto's van de High Tea voor senioren in het Hervormd Centrum 17 december
De diaconie organiseerde een High Tea voor alle senioren die zich bij onze kerk betrokken voelen.
(Met dank aan Cornel van der Ven die de foto's heeft gemaakt)


Opbrengsten collectes en maanddoel januari
In de maand oktober was het collectedoel bestemd voor Ark Mission. U gaf in totaal €689, waarvan €315 op de rekening binnen kwam en €374 in de collecteschaal. Hartelijk dank voor uw giften!
Het collectedoel in de maand januari is bestemd voor de vaste lasten van de diaconie. Hiervan worden dan bijvoorbeeld bloemen voor het Ouderenbezoekwerk gekocht en ook de onkosten voor het seniorenkerstfeest worden hiervan betaald, evenals de Paaskaars en adventskalenders. U kunt gebruik maken van de collecteschalen in de kerk, of een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL72
RABO 0304 0527 28 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Heukelum, o.v.v. Diaconie algemeen.

Warmte crisis, noodhulp diaconie
Rondom ons horen we van mensen die in de problemen komen door de gestegen energieprijzen en kosten voor het levensonderhoud. De regering doet iets om mensen te hulp te komen door een energiebijdrage te geven aan iedereen (2 x 190 euro). Wellicht heeft niet iedereen dit nodig of verbruikt zelfs minder als het bedrag wat naar u komt. Voor anderen is dit juist BROODNODIG. Nu kunnen wij niet in ieders/ uw portemonnee kijken dus hebben we -in overleg- een oproep. Om mee te denken vragen we mensen die dit bedrag (of een deel hiervan) kunnen missen, om dit over te maken aan de diaconie onder vermelding van Energie. Omdat wij in het kader van ‘privacy’ niet direct mensen kunnen helpen, zijn er wel initiatieven om mensen te helpen bij energiebesparende maatregelen (denk hierbij aan raamfolie/tochtstrips/isolatie/ klokthermostaat bijvoorbeeld). Met de gemeente West Betuwe is overleg gaande met energiecoaches hoe dit vorm te geven. Ook doen we een oproep om mee te denken hoe we dit geld kunnen inzetten in de energievraagstukken, of -als er handige mensen zijn-, zij als vrijwilliger mee kunnen helpen hierin. Uiteraard proberen we de gelden in eerste instantie in te zetten voor de Heukelumse mensen. Mocht u zelf hulp nodig hebben meld dit dan ook. We willen u op de hoogte houden hoe we dit gaan oppakken en besteden/hulp bieden.

Overmaken kan ook d.m.v. deze QR code: Hulp bij (dreigende) financiële nood
Waarschijnlijk zal niemand het ontgaan zijn dat energie, boodschappen en andere benodigdheden steeds duurder worden. Veel mensen proberen op hun uitgaven te bezuinigen, ze zetten de verwarming bijvoorbeeld een graadje lager en pakken vaker de fiets. De verwachting is dat steeds meer mensen in financiële nood zullen komen. Niet alleen doordat alles duurder wordt, ook de gevolgen van de Coronacrisis en persoonlijke omstandigheden kunnen meespelen.
Komt u dit bekend voor of dreigt u in financiële moeilijkheden te komen, wacht dan niet langer maar zoek hulp. Een website die hierbij kan helpen is Geldfit.nl. Daar staan onder andere tips op om energie te besparen of te besparen op de boodschappen en om meer structuur en inzicht in geldzaken te krijgen. U kunt ook gratis bellen: 0800-8115. Dit kan anoniem. Wacht niet tot het te laat is!


Heilig Avondmaal
De opbrengst van de Avondmaalpotjes zal in 2022 naar het Leger des Heils gaan. De missie van het leger is om iedereen een eerlijke kans te bieden. Daarom komen zij op voor mensen die geen helper hebben.
In verschillende plaatsen in Nederland zijn er korpsen actief. Zij organiseren onder andere bidstonden en samenkomsten. Er zijn inloophuizen voor gezelligheid en contact en er worden maaltijden bereid voor eenzame mensen. Ook wordt er gewerkt aan schuldpreventie en er zijn handwerkclubs en zangkoren.

Kortom, het Leger des Heils is een strijdbare en dynamische organisatie.
Dank voor uw gift!

Red een kind

Als diaconie ondersteunen wij Nimpaye Julienne uit Burundi via 'Red een kind'. Hieronder een kort verslagje dat wij gekregen hebben:

De familie van Nimpay Julienne is aangesloten bij een zelfhulpgroep. Ze verbouwen zelf de bonen, mais en andere groente die ze lenen van de zelf hulp groep. De kinderen helpen ons bij het planten en bewateren van de moestuin. We verkopen ook bananen en sap. Onze kinderen zitten op een kerkkoor en krijgen ondersteuning van ons. De kinderen gaan ook naar school en doen goed hun best.

Hoe werkt 'Red een Kind'?
Als je een kind sponseert dan is dat voor gemiddeld 7 jaar. Het bedrag dat je geeft voor een sponsorkind wordt besteed aan een programma voor het HELE dorp. Jouw sponsorkind vertegenwoordigt het hele programma en je wordt op de hoogte gehouden.
We pakken armoede op alle fronten aan. De belangrijkste kenmerken van onze aanpak zijn:
1. Eigenaarschap: de mensen waar het om gaat zijn zelf eigenaar van hun ontwikkeling
2. Mentaliteitsverandering: vaak moeten de mensen dan op een andere manier gaan kijken naar de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in hun omgeving
3. Sociaal en economisch: door beide sporen goed op elkaar af te stemmen versterken, waardoor de ontwikkeling sneller gaat en de resultaten duurzamer zijn.
4. Iedereen doet mee: alleen een samenleving die werkelijk samenleeft tot bloei kan komen.

Word je ook sponsor? Ga dan naar www.redeenkind.nl/sponsor

Kerkradio’s naar het museum?
Op dit moment werken de kerkradio’s nog naar behoren. Wanneer er één of meerdere stuk gaan, dan kunnen ze mogelijk niet meer gerepareerd worden. Helaas worden er ook geen nieuwe kerkradio’s meer gemaakt, dus op een gegeven moment kunnen de laatste kerkradio’s naar het museum gebracht worden, bij wijze van spreken. Gelukkig kunnen er al steeds meer ouderen met een computer en internet uit de voeten. Zij kunnen dus, zo mogelijk met hulp van familieleden, naar de diensten via internet luisteren. Voor de overige kerkradioluisteraars zal er dan een andere oplossing gevonden moeten worden. De diakenen denken daar nu alvast over na. Mogelijk kunnen er gebruiksvriendelijke tablets (I-pads) ingezet worden om deze mensen een oplossing voor dit probleem te bieden. Voor de aankoopprijs van één kerkradio in 2006, kunnen er nu ongeveer 2 tablets aangeschaft worden. Wordt vervolgd….

 
terug