Diaconie Diaconie
Lees hieronder het laatste nieuws van de diaconie: 

Diaconaal maanddoel maart
Het maanddoel in de maand maart is voor St. Epafras. Deze stichting steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten. Overigens kunnen we in de bijbel het volgende lezen: Epafras was een christelijke prediker die het evangelie verspreidde onder de burgers van Kolosse. Hij was een naaste medewerker van de apostel Paulus en heeft ook samen met deze gevangen gezeten in Efeze. Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. De medewerkers van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Soms is de hulp praktisch, zoals het geven van medicijnen, of een telefoontje naar familieleden. Maar zij geven ook geestelijke steun. Er wordt stil gestaan bij belangrijke levensvragen. Hoe moet je je leven weer op de rit kunt krijgen? Hoe ga je om met schuld en verantwoordelijkheid. Zo worden Nederlanders geholpen met de voorbereiding op hun terugkeer. U kunt voor dit doel gebruik maken van de collecteschalen in de kerk, of een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL72 RABO 0304 0527 28 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Heukelum, o.v.v. Epafras.

Heilig Avondmaal
De opbrengst van de Avondmaalpotjes zal ook in 2021 naar de Voedselbank in Leerdam gaan. Op deze manier delen we niet alleen brood en wijn met elkaar, maar mogen ook mensen die tijdelijk krap bij kas zitten meedelen met de maaltijd. Dit vanwege de te verwachten toestroom van hulp aan de Voedselbank, vanwege de nasleep van de coronacrisis. Overigens blijft de inzameling van producten voor de Voedselbank elke woensdagmorgen voorlopig doorgaan. Tot nu is er elke woensdag een mooie toestroom aan goederen. Iedereen hartelijk dank, ook namens de organisatie van de Voedselbank.

Kerkradio’s naar het museum?
Op dit moment werken de kerkradio’s nog naar behoren. Wanneer er één of meerdere stuk gaan, dan kunnen ze mogelijk niet meer gerepareerd worden. Helaas worden er ook geen nieuwe kerkradio’s meer gemaakt, dus op een gegeven moment kunnen de laatste kerkradio’s naar het museum gebracht worden, bij wijze van spreken. Gelukkig kunnen er al steeds meer ouderen met een computer en internet uit de voeten. Zij kunnen dus, zo mogelijk met hulp van familieleden, naar de diensten via internet luisteren. Voor de overige kerkradioluisteraars zal er dan een andere oplossing gevonden moeten worden. De diakenen denken daar nu alvast over na. Mogelijk kunnen er gebruiksvriendelijke tablets (I-pads) ingezet worden om deze mensen een oplossing voor dit probleem te bieden. Voor de aankoopprijs van één kerkradio in 2006, kunnen er nu ongeveer 2 tablets aangeschaft worden. Wordt vervolgd….

 
terug