Diaconie Diaconie
Lees hieronder het laatste nieuws van de diaconie: 

Maanddoel september: Stichting Timon
De opbrengst van de collectes in de maand september is bestemd voor Stichting Timon. Voor wie de
Stichting niet kent, nu een korte kennismaking. Timon is een bevlogen organisatie met een geheel
eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in de
zorgvisie van Timon. Zij richten zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en
jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam
en Utrecht. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin
komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.
De motivatie en inspiratie van Timon is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of
ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Timon
kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals
Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. In
samenwerkingsverbanden met collega-organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp leveren zij een dekkend
en samenhangend aanbod. U kunt uw bijdrage geven in de kerk door gebruik te maken van de
offerschalen. U mag het natuurlijk ook overmaken naar rekeningnummer NL72 RABO 0304 0527 28
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Heukelum, o.v.v. St. Timon. Hartelijk dank.

In de maand juni was de opbrengst van de diaconie bestemd voor het Leger des Heils. Op de
bankrekening ontvingen wij het mooie bedrag van € 438,00, en in de kerk werd er € 258,56 gegeven.
Samen dus € 696,56. In de maand juli was het maanddoel voor De Hoop in Dordrecht. In de kerk
ontvingen wij € 151,65. Op de bankrekening werd € 420,00 overgemaakt, in totaal dus € 571,65.
Hartelijk dank voor uw financiële steun voor deze doelen.

Red een kind

Als diaconie ondersteunen wij Nimpaye Julienne uit Burundi via 'Red een kind'. Hieronder een kort verslagje dat wij gekregen hebben:

De familie van Nimpay Julienne is aangesloten bij een zelfhulpgroep. Ze verbouwen zelf de bonen, mais en andere groente die ze lenen van de zelf hulp groep. De kinderen helpen ons bij het planten en bewateren van de moestuin. We verkopen ook bananen en sap. Onze kinderen zitten op een kerkkoor en krijgen ondersteuning van ons. De kinderen gaan ook naar school en doen goed hun best.

Hoe werkt 'Red een Kind'?
Als je een kind sponseert dan is dat voor gemiddeld 7 jaar. Het bedrag dat je geeft voor een sponsorkind wordt besteed aan een programma voor het HELE dorp. Jouw sponsorkind vertegenwoordigt het hele programma en je wordt op de hoogte gehouden.
We pakken armoede op alle fronten aan. De belangrijkste kenmerken van onze aanpak zijn:
1. Eigenaarschap: de mensen waar het om gaat zijn zelf eigenaar van hun ontwikkeling
2. Mentaliteitsverandering: vaak moeten de mensen dan op een andere manier gaan kijken naar de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in hun omgeving
3. Sociaal en economisch: door beide sporen goed op elkaar af te stemmen versterken, waardoor de ontwikkeling sneller gaat en de resultaten duurzamer zijn.
4. Iedereen doet mee: alleen een samenleving die werkelijk samenleeft tot bloei kan komen.

Word je ook sponsor? Ga dan naar www.redeenkind.nl/sponsor

Heilig Avondmaal
De opbrengst van de Avondmaalpotjes zal ook in 2021 naar de Voedselbank in Leerdam gaan. Op deze manier delen we niet alleen brood en wijn met elkaar, maar mogen ook mensen die tijdelijk krap bij kas zitten meedelen met de maaltijd. Dit vanwege de te verwachten toestroom van hulp aan de Voedselbank, vanwege de nasleep van de coronacrisis. Overigens blijft de inzameling van producten voor de Voedselbank elke woensdagmorgen voorlopig doorgaan. Tot nu is er elke woensdag een mooie toestroom aan goederen. Iedereen hartelijk dank, ook namens de organisatie van de Voedselbank.

Kerkradio’s naar het museum?
Op dit moment werken de kerkradio’s nog naar behoren. Wanneer er één of meerdere stuk gaan, dan kunnen ze mogelijk niet meer gerepareerd worden. Helaas worden er ook geen nieuwe kerkradio’s meer gemaakt, dus op een gegeven moment kunnen de laatste kerkradio’s naar het museum gebracht worden, bij wijze van spreken. Gelukkig kunnen er al steeds meer ouderen met een computer en internet uit de voeten. Zij kunnen dus, zo mogelijk met hulp van familieleden, naar de diensten via internet luisteren. Voor de overige kerkradioluisteraars zal er dan een andere oplossing gevonden moeten worden. De diakenen denken daar nu alvast over na. Mogelijk kunnen er gebruiksvriendelijke tablets (I-pads) ingezet worden om deze mensen een oplossing voor dit probleem te bieden. Voor de aankoopprijs van één kerkradio in 2006, kunnen er nu ongeveer 2 tablets aangeschaft worden. Wordt vervolgd….

 
terug