overdenking overdenking
Elke maand schrijft een kerkraadslid een overdenking: 


Van U is de toekomst - Jaarthema PKN 2021-2022

 Een professor gaf zijn studenten een opdracht:
“Beschrijf wat je ziet” en hij gaf hen een wit A4-tje met daarop een zwarte inktvlek. Na even gefronst te hebben gingen de studenten aan de slag. Bij het nazien van de opdracht viel het de professor op dat de studenten heel goed de inktvlek hadden bekeken en omschreven. Echter geen enkele student had het (overgrote) witte gedeelte van het A4tje benoemd of beschreven.
 
Is het zo ook niet vaak in ons leven: we richten ons op die zwarte vlek: gezondheidsproblemen, financiële zorgen, een gecompliceerde relatie, teleurstellingen, het coronavirus etc. Het houdt ons continu bezig .
Hoe moeilijk is het voor ons mensen om ons te richten op dat grote witte vlak: genieten van je zegeningen, de natuur, je gezin, mensen om je heen, de liefde die je mag geven en ontvangen, je werk en vult u/jij zelf maar in. Nee makkelijk is dat zeker niet, die zwarte vlek doemt steeds weer op en het vergt oefening om ook naar het witte vlak te kijken. Hoe dan?
Als we leven vanuit ons christelijk perspectief op de toekomst kan het ons helpen hoe we in het leven van alledag staan. Hoe we omgaan met onze zorgen, verdriet en problemen.
 
Een bekende spreuk zegt:
God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.
 
In 2 Korinthiërs 1-10 beschrijft Paulus ons leven en onze toekomst.
 
Het voortbestaan als persoon, kerk, samenleving, de aarde: het hangt niet van onszelf af.
Natuurlijk, we moeten ons inzetten met kracht, creativiteit, moed en wijsheid én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen. We verwachten immers een nieuwe hemel en een nieuwe aarde!
Vanuit die verwachting mogen we leven in het hier en nu:
“De toekomst is aan Hem , die is en die was en die komt
(Openbaringen 1:8)
 
Met dit thema : “Van U is de toekomst” willen we het komende seizoen aan de slag. Om te beginnen op de startdag en in themadiensten en kringen. We hopen u en jou weer te ontmoeten in de kerk, op clubs, nevendienst, vereniging en in de kringen. Doe(t) u en jij mee?

Zo kunnen we elkaar versterken om ons leven te leven met perspectief op de TOEKOMST en mogen we in ons leven hier op aarde de hemel al een beetje zichtbaar maken voor elkaar.

Lied 978:4

Laat dan mijn hart U toebehoren
En laat mij door de wereld gaan
Met open ogen, open oren
Om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
Omdat de hemel mij begroet


Ingrid Donselaar.

terug