overdenking overdenking
Elke maand schrijft een kerkraadslid een overdenking: 

 

Wees niet bang, maar kijk omhoog en vertrouw op God
 
Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Jesaja 41:10 

 
Deze woorden van God geven ons vertrouwen en kracht als we in moeilijkheden zijn of tegenspoed kennen. God is getrouw. Als we op elk moment op God vertrouwen, is Hij bij ons om ons geloof te versterken en ons te helpen moeilijkheden te overwinnen en aan gevaren te ontsnappen. Kijk naar het verhaal van David die als enige opstond om het op te nemen tegen de reus Goliath. De andere Israëlieten vluchten uit angst, maar de kleine en dappere David niet. Hij zei tegen de Filistijn: 


 
‘Jij daagt me uit met je zwaard en je speer en je kromzwaard,’ antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de roofvogels en de wilde dieren ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. (1 Samuel 17: 45-46)
 
Uit de woorden van David zien we dat hij een plaats voor God in zijn hart had en dat God bij hem was. Zo kon David op God vertrouwen om de krachtige vijand te verslaan en zo kon hij ook Gods gezag en macht laten zien. 
 
Wij komen ook allerlei ‘vijanden’ tegen. Denk aan ziekte, armoede, relaties waarin het moeizaam gaat, verdriet en pijn…. 
Slaan we dan op de vlucht of vertrouwen we deze moeilijkheden aan God toe en stellen we ons vertrouwen op hem? Dan zal Hij als een gids voor ons zijn en ons leiden en geven wat we nodig hebben. 
 
Ik wil afsluiten met een tekst van dagelijkbroodkruimels.nl:
 

Als vooruit kijken je bang maakt, 
en achterom kijken je pijn doet,
kijk dan omhoog; God zal je helpen! 


 Carolien den Braven.

terug