overdenking overdenking
Elke maand schrijft een kerkraadslid een overdenking: 

 

Als Pasen én Pinksteren eens op één dag zouden vallen…..
 
Op de avond van de eerste Paasdag komt Jezus bij zijn discipelen. Hij zegt: "sjaloom, vrede voor jullie";. En Hij laat zijn wonden zien, de littekens van het kruis waaraan Hij stierf. En dan blaast Jezus Zijn adem over hen heen en zegt: ontvang
de Heilige Geest. En de discipelen? Ze worden er blij van. Ze zien de Here Jezus. Hij is het echt! Hij is er weer!

(Johannes 20 vers 19 - 23).
 
Ziet u Hem daar staan? Bij zijn discipelen? Hij blaast op hen. Jezus be-ademt zijn discipelen met Zijn Heilige Geest. En dat is ook nodig, want ze krijgen een belangrijke opdracht. Ze moeten het evangelie van Christus gaan vertellen. Ze worden uitgezonden om - niet op eigen kracht maar in de kracht van de Geest van Christus - bekend te maken wie Jezus is.
 
En zo vallen Pasen en Pinksteren op één dag. De adem van Jezus is de Heilige Geest. Adem en geest zijn in de talen van de bijbel één en hetzelfde woord. In het Grieks is dat pneuma en in het Hebreeuws is dat ruach. Adem = geest en geest = adem. Heel verhelderend vind ik dat.
 
En dan wordt het Pinksteren. God stort Zijn Geest over álle mensen. Het doet ons denken aan wat er bij de schepping gebeurde, als God de mens maakt: God blies de levensadem in zijn neus en zo werd de mens tot een levend wezen (Genesis 2:7).
 
En daarom is het goed om juist op Pasen ook al een beetje Pinksteren te vieren. En weet u waarom? Omdat het gaat om Jezus. Ook op het Pinksterfeest gaat het om Jezus. Om Jezus die heel dichtbij ons komt. Hij blaast op ons. Hij be-ademt ons met zijn Geest. Want de Geest is de Adem van Jezus, onze levende Heer.
 

Hartelijke groet van Wil Papenhuijzen

terug