Vorming & toerusting nieuws Vorming & toerusting nieuws
Lees hieronder het laatste nieuws van Vorming & toerusting: 

Koffie effe anders
Nadat eerdere pogingen om dit te organiseren door de lockdowns zijn afgeblazen, willen we op zondagmorgen 16 oktober na de ochtenddienst deze alternatieve vorm van ‘koffiedrinken na de dienst’ gaan uitproberen. Het is de bedoeling dat we in kleine groepjes (dus gewoon één gezin of één echtpaar stel ik mij nu voor) bij elkaar thuis gaan koffie drinken. De mensen die dan in de kerk zijn hoeven zich niet vooraf aan te melden. Na de dienst wordt er uitgelegd hoe we dit organiseren met de mensen die mee willen doen. Alleen de mensen, die de kerkdienst niet (meer kunnen) bezoeken, kunnen zich opgeven. Dus: bent u zondagmorgen 16 oktober niet in de kerk, maar vindt u het wel gezellig als er iemand komt koffie drinken, geef dit dan uiterlijk zaterdag 15 oktober door aan Tjitske Wind. tel. 06-52560466 of Marjolein Jonker 06-40832714

Zet de datum in je agenda en denk alvast na of je ergens wilt gaan koffie drinken of dat je juist je huis openstelt. We hopen op leuke ontmoetingen!Jaarthema en start winterwerk
Het jaarthema is deze keer: “Voor elkaar”. Juist in onzekere tijden is het belangrijk om als gemeente verbondenheid te voelen en dat ook in praktijk te brengen. Op allerlei manieren. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd waarbij het gaat om het samenzijn en het omzien naar elkaar. Een flyer met een eerste overzicht is uitgedeeld in de kerk. HIER is de flyer ook te bekijken.

Houd verder de afkondigingen en de berichten in de kerkbode en op de website goed in de gaten. En als je nog suggesties of vragen hebt dan horen we dat, als commissie Vorming en Toerusting, natuurlijk graag. Je kunt daarvoor een bericht sturen naar vormingtoerustingheukelum@gmail.com, of één van de commissieleden (Bob, Jan, Angelique, Esther) of één van de kerkenraadsleden aanspreken.


De taartvorm die het dorp rondgaat…….

We hebben als commissie vorming & toerusting een taartvorm aangeschaft in de vorm van een hart. Waarom, vraagt u zich af. Omdat we graag de verbinding zoeken met elkaar. Na een lange periode van afstand houden en betrokkenheid op ons eigen huishouden, willen we elkaar weer opzoeken en wat aandacht geven. Om elkaar te helpen dit op een ontspannen manier te doen, hebben we de taartvorm gekocht. Het is de bedoeling dat die de gemeente rond gaat. De taartvorm nodigt uit om iets te bakken maar mag ook op andere manieren gebruikt worden: om iemand taartingrediënten, een plantje, een lichtje, een gedicht of een kaart te geven bijvoorbeeld. De bedoeling is dat de taartvorm elke week op een ander adres belandt. Bij de taartvorm zit een lijst met daarop de namen en adressen van mensen waar hij al geweest is. Dus als er iemand met de taartvorm bij u voor de deur staat: maak gezellig een praatje, neem de taartvorm met zijn eigen inhoud aan, geniet ervan en breng hem gevuld naar een volgend adres!
 
terug