collecten collecten
Collecten
Tijdens de kerkdiensten worden er meerdere collecten gehouden. In de kerkbode staat per zondag waarvoor er gecollecteerd wordt. De ouderling van dienst vertelt het ook bij de afkondigingen. 

In deze coronatijd hopen we dat u of jij ook een bijdrage wilt overmaken, zeker nu er maar een kleine groep mensen de dienst kan bezoeken.
We hopen later nog een giftenmodule toe te kunnen voegen aan de site. 

Hieronder staan alle gegevens voor het overmaken van een gift. Alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage! 

Kerkvoogdij Herv.Gem. Heukelum - kerkbalans

NL 43 INGB 00001587 14

Kerkvoogdij Herv. Gem. Heukelum

NL 13 RABO 0304 0022 83

Diaconie Herv. Gemeente Heukelum

NL 72 RABO 0304 0527 28

terug