gezinsdiensten gezinsdiensten
Gezinsdiensten
Zes keer per jaar houden we een gezinsdienst. Dit zijn diensten waarin de kinderen en de jongeren geen nevendienst hebben, maar gewoon in de kerk blijven: op kerstmorgen, paasmorgen en pinkstermorgen, de derde zondag in augustus (afsluiting VBC en krakelingendorp), de jaarlijkse kerk&schooldienst en tot slot is er ieder jaar nog een willekeurige zondag waarop er vaak een kinderkoor wordt uitgenodigd. In de gezinsdiensten is er veel aandacht voor de kinderen. Geregeld doen de kinderen zelf actief mee aan de dienst.
terug