zondag 2 nov 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. G.T. Dekker
zondag 2 nov 18:30
Eredienst
Kerk
Drs. W.M. van Hoogevest, Laagdrempelige dienst
maandag 3 nov 18:30 19:30
Kerkvoogdij inleveren
Herv. Centrum
maandag 3 nov 19:45
Vrouwenvereniging
Herv. Centrum
maandag 3 nov 20:00
Moderamen
Pastorie
woensdag 5 nov 19:30
Dankstond voor gewas en arbeid
Kerk
Ds. G.T. Molenaar, m.m.v. het Hervormd kerkkoor
zondag 9 nov 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. M.C. Dekker, Heilige Doop
zondag 9 nov 18:30
Eredienst
Kerk
Ds. J. Wolswinkel, Maarssen
maandag 10 nov 19:00
Catechese 12/13 jarigen
Herv. Centrum
maandag 10 nov 19:45
Gebedskring
Kerk