zondag 1 feb 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. M.C. Dekker
zondag 1 feb 18:30
Eredienst
Kerk
Ds. J. Kaai, Giessenburg
maandag 2 feb 18:30
Inleveren spullen voor de kerkvoogdij
Herv. Centrum
maandag 2 feb 19:00
Huiscatechese klas 1 en 2
Herv. Centrum
maandag 2 feb 19:30
Kerkvoogdijcommissie: inleveren Kerkbalans
Herv. Centrum
maandag 2 feb 19:45
Vrouwenvereniging
Herv. Centrum
dinsdag 3 feb 20:00
Voorbereiding themadienst (iedereen welkom!)
Pastorie
woensdag 4 feb 20:00
Jeugdraad
Herv. Centrum
woensdag 4 feb 20:00
Moderamen
Pastorie
zondag 8 feb 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. G.T. Molenaar, Heilig Avondmaal