zondag 30 jul 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. H.W. van Veldhuizen, Hasselt
zondag 30 jul 18:30
Eredienst
Kerk
Mevr. N. van Iperen, Zomeravondgebed
zondag 6 aug 10:00
Eredienst
Kerk
Prop. F.L. van Willegen, Uithoorn
zondag 6 aug 18:30
Eredienst
Kerk
Dhr. A. Groeneveld, Zomeravondgebed
maandag 7 aug 18:30
Inleveren spullen voor de kerkvoogdij
Herv. Centrum
zondag 13 aug 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. C. Vroegindeweij, Rotterdam, 50 jaar ambt
zondag 13 aug 18:30
Eredienst
Kerk
Dhr. L. Wind, Zomeravondgebed
maandag 14 aug 10:00
VakantieBijbelClub
Herv. Centrum
maandag 14 aug 10:00
VakantieBijbelClub tieners
Gymzaal
dinsdag 15 aug 10:00
VakantieBijbelClub
Herv. Centrum