donderdag 27 okt 20:00
Gebedskring
Kerk
zondag 30 okt 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. M.C. Dekker, Heilige Doop
zondag 30 okt 18:30
Eredienst
Kerk
Oud. A. van Steenis en Ardon de Waard, Missionaire dienst
maandag 31 okt 13:30
Vergadering Ouderenbezoekcommissie
Herv. Centrum
woensdag 2 nov 19:30
Eredienst
Kerk
Ds. M.C. Dekker, m.m.v. het Hervormd kerkkoor
maandag 7 nov 18:30
Inleveren spullen voor de kerkvoogdij
Herv. Centrum