zondag 30 nov 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. G.A. v.d. Weerd, Geertruidenberg
zondag 30 nov 18:30
Eredienst
Kerk
Ds. M.C. Dekker
maandag 1 dec 18:30 19:30
Kerkvoogdij inleveren
Herv. Centrum
Inleveren spullen voor de kerkvoogdij