zondag 2 okt 10:00
Eredienst
Kerk
Drs. Joh. Lotterman, Utrecht
zondag 2 okt 18:30
Eredienst
Kerk
Dhr. Dico Baars, Meerkerk, Jeugddienst
maandag 3 okt 18:30
Inleveren spullen voor de kerkvoogdij
Herv. Centrum
maandag 3 okt 18:30
Inleveren spullen voor de kerkvoogdij
Herv. Centrum
dinsdag 4 okt 10:00
Koffiemorgen voor jong en oud(er)
Herv. Centrum
dinsdag 4 okt 20:00
Moderamen
Pastorie
donderdag 6 okt 20:00
Jongerenkring
Pastorie
vrijdag 7 okt 09:00
Gebedskring
Kerk
zondag 9 okt 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. G.T. Molenaar, Viering Heilig Avondmaal
zondag 9 okt 18:30
Eredienst
Kerk
Ds. M.C. Dekker, Viering en dankzegging Heilig Avondmaal m.m.v. het Kerkkoor