woensdag 25 nov 19:30
Gemeenteavond
Herv. Centrum
donderdag 26 nov 20:00
Groei groep
Pastorie
vrijdag 27 nov 19:30
Vrijwilligersavond
Herv. Centrum
zondag 29 nov 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. G.T. Molenaar, Eerste advent
zondag 29 nov 18:30
Eredienst
Kerk
Ds. J. Wolswinkel, Maarssen
maandag 30 nov 19:45
Vrouwenvereniging
Herv. Centrum
donderdag 3 dec 20:00
18+ jongerenkring
Pastorie
maandag 7 dec 18:30
Inleveren spullen voor de kerkvoogdij
Herv. Centrum

Toch Gods kind

 

t Zijn vaak Gods liefste kind’ren,

die lijden zwaar en veel

Het leed, de smart, de tranen

Zijn hier hun daag’lijks deel.

 

Zij zien de schoonste bloemen

voor anderen opengaan;

Voor hen het kruis, de wonden,

waar and’ ren juichend staan.

 

En toch: Gods liefste kind’ren!

En God kent ook de kracht,

waarmee zij kunnen worst’len,

die Hij in ‘t strijdperk bracht.

 

‘t Geloof blijft moedig strijden

het durft met God aan,

hoe of de storm ook woede

het zal niet onder gaan.

 

God loutert in het lijden

de ziel die Hem bemint,

en onder smart en tranen

roemt het: En toch Gods kind!


Bron: onbekendWelkom
Het hart van de gemeente klopt in de samenkomsten die we op zondag houden. Elke zondag staan de deuren van de kerk open, om 10.00 uur en om 18.30 uur. We komen samen om te danken en te bidden, te zingen en om te luisteren naar woorden uit de bijbel. De bijbel is een eeuwenoud boek, maar niet saai of stoffig. Het bezit nog steeds ongelooflijk veel kracht, omdat God zélf er doorheen werkt en ons aanspreekt.

Naast de ‘gewone’ kerkdiensten zijn er een aantal bijzondere diensten die wij hier alvast extra onder uw aandacht brengen:

Gezinsdiensten
Een aantal keer per jaar houden we gezinsdiensten. Dit zijn diensten waarin de kinderen en de jongeren geen nevendienst hebben, maar gewoon in de kerk blijven. En daar wordt in de dienst natuurlijk rekening mee gehouden. De ene keer is er een kinderkoor, de andere keer doen de kinderen zelf heel actief mee aan de dienst. De gezinsdiensten worden gehouden op zondagochtend 23 augustus (Afsluiting Vakantie Bijbel Club), op kerstmorgen (25 december), Paasmorgen (27 maart) en Pinkstermorgen (15 mei); en op zondagochtend 31 januari 2016 (kerk en schooldienst).

Jeugddiensten
De jeugddiensten zijn gericht op jongeren vanaf 12 jaar en worden voorbereid door de jeugddienstcommissie. Vaak wordt er muzikale medewerking verleend door een band of een koor. De data voor de jeugddiensten zijn ’s-avonds 20 september, 15 november, 17 januari en 17 april.

Laagdrempelige diensten
Twee keer per jaar organiseert de missionaire werkgroep ‘Connection’ een laagdrempelige dienst. De titel verraadt het al: deze diensten proberen de drempel van de kerk te verlagen voor mensen die nooit of nauwelijks in de kerk komen. Bent u/jij nieuwsgierig geworden? Kom dan op zondag 1 november (18.30 uur) of zondag 19 juni (10.00 uur) naar de kerk!

Jaarthemadiensten
Twee keer per jaar besteden we extra aandacht aan ons jaarthema tijdens de kerkdienst. Daarna volgt een nabespreking in het Hervormd Centrum. En dit is niet alleen iets voor ouderen, ook met de jongeren wordt rekening gehouden! Data: zondagochtend 18 oktober en zondagochtend 21 februari.

Heilig Avondmaal en Heilige Doop
Zes keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. We delen samen brood en wijn en gedenken daarmee het lijden van Jezus Christus. En we vieren dat Hij niet dood gebleven is, maar leeft en dat wij daardoor als hoopvolle mensen door het leven mogen gaan. Het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden op zondag 30 augustus, 11 oktober, 13 december, 14 februari, 25 maart (Goede Vrijdag) en 12 juni.

Daarnaast is er ook zes keer per jaar gelegenheid om uw kind te laten dopen. De doopdata zijn: zondag 6 september, 8 november, 17 januari, 13 maart, 8 mei en 10 juli.

Koffiedrinken na de dienst
Iedere tweede zondag van de maand is er koffiedrinken na de ochtenddienst. Een enkele keer wordt hiervan afgeweken wanneer er in een maand al meerdere koffiemomenten zijn (i.v.m. bijzondere diensten). Maar in principe kunt u hier dus rekening mee houden: iedere tweede zondag van de maand koffie/thee na afloop van de dienst. We hopen dat dit bij zal dragen aan de versterking van de onderlinge band en tegelijkertijd ruimte zal scheppen voor gesprek n.a.v. wat er in de dienst aan de orde gekomen is.

Tot slot
Voor alle actuele informatie verwijzen we u naar de website www.kerkheukelum.nl of het kerkblad. Weet dat elke zondag de deur van de kerk openstaat. Nieuwkomers, gasten, zoekers en twijfelaars: iedereen is van harte welkom!

Samenvattend
Wat:
Waar:
Wanneer:
Contactpersoon: