donderdag 27 okt 20:00
Gebedskring
Kerk
zondag 30 okt 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. M.C. Dekker, Heilige Doop
zondag 30 okt 18:30
Eredienst
Kerk
Oud. A. van Steenis en Ardon de Waard, Missionaire dienst
maandag 31 okt 13:30
Vergadering Ouderenbezoekcommissie
Herv. Centrum
woensdag 2 nov 19:30
Eredienst
Kerk
Ds. M.C. Dekker, m.m.v. het Hervormd kerkkoor
maandag 7 nov 18:30
Inleveren spullen voor de kerkvoogdij
Herv. Centrum

Dankdag.

Hoe kan ik ooit nog danken
wanneer ik zo maar kijk
in ons en anders leven
is dat nou wel zo rijk?

Hoe kan ik ooit nog danken
wanneer ik even tel
de ziekten en problemen
tallozen toch wel?!!

hoe kan ik ooit nog danken
midden in het nu
vol zorgen en ellende
Mijn God...en waar bent U?!

Hoe kan ik ooit niet danken
voor elke dag mijn brood
voor werk en voor mijn huis
mijn God, wat bent U groot!

hoe kan ik ooit niet danken
als ik me eens bedenk:
hoe groot is de genade
die Hij ons steeds weer schenkt

hoe kan ik nooit niet danken
voor ‘t Woord wat dag aan dag
en zondag in ‘t bijzonder
ons hart vertroosten mag.
Hoe kan ik ooit niet danken
voor al Uw trouw, juist nu
te midden van ellenden
mijn God ik dank, dank U!!

 

Bron: onbekend


Delen

 

Deel je eten

en het zal beter smaken
Deel je blijdschap

en ze zal groter worden
Deel je zorgen

en ze zullen minder zwaar zijn
Deel je enthousiasme

en je zult elkaar aansteken
Deel je kennis

en ze zal aangevuld worden
Deel je liefde

en je zult liefde krijgen
Deel je leven

en je zult mens worden

 

SGO, Hoevaken

 

Samenvattend
Wat:
Waar:
Wanneer:
Contactpersoon: