zondag 29 mrt 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. G.T. Molenaar, Belijdenisdienst, Palmzondag
zondag 29 mrt 18:30
Eredienst
Kerk
Prop. S. ten Heuw, Leiden
maandag 30 mrt 19:45
Vrouwenvereniging
Herv. Centrum
donderdag 2 apr 19:30
Eredienst
Kerk
Ds. M.C. Dekker, Witte donderdag
vrijdag 3 apr 19:30
Avondmaalsdienst
Kerk
zaterdag 4 apr 19:30
Eredienst
Kerk
Ds. G.T. Molenaar, Stille Zaterdag
zondag 5 apr 08:50
Paasontbijt
Herv. Centrum
zondag 5 apr 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. M.C. Dekker, m.m.v. het koor “Sing for Joy” uit Ameide, Pasen
zondag 5 apr 18:30
Eredienst
Kerk
Ds. G.T. Molenaar
zondag 5 apr 08:50
Paasontbijt
Herv. Centrum

Vandaag en morgen

 

Ach, mijn ziel, waarom zo bang voor de dag van morgen?

Vader weet het al zo lang, Hij zal voor u zorgen.

 

Waarom steeds weer zo bevreesd in zovele zaken?

Hij, die met u is geweest, zal ook verder waken.

 

Wordt u dikwijls overmand door de vele vragen?

Leg uw toekomst in Gods hand, Laat hem alles dragen.

 

Morgen staat Hij weer gereed om U te geleiden.

Wil vandaag in vreugd’ en leed u in Hem verblijden.

 

Ja, mijn ziel, loof Uw God, want u bent geborgen.

In Zijn handen ligt uw lot, deze dag en morgen.

 

Uit: Mijn rechterhand gevat

Van: M.A. Groeneweg-de Reuver.DIENSTEN op andere tijden en dagen, die in 2014 gehouden worden zijn:

Dankstond voor gewas en arbeid:

woensdag 5 november 19.30 uur.Kerstnachtdienst: woensdag 24 december 21.30 uur.

Eerste Kerstdag: 25 december 10.00 uur.

Oudejaarsdag: 31 december 19.30 uur.
Morgengebed op nieuwjaarsdag: 1 januari  2015 - 10.30 uur

 

GEZINS- EN JEUGDDIENSTEN
In gezinsdiensten wordt er in het bijzonder rekening gehouden met de jongste gemeenteleden, vanaf ongeveer 4 jaar. Deze gezinsdiensten worden voorbereid door de gezinsdienstcommissie samen met een aantal ouders. De data van de gezinsdiensten in 2014 zijn: 9 november. Aanvang: 10.00 uur.
De jeugddiensten zijn gericht op de jeugd vanaf 12 jaar en worden voorbereid door de jeugddienstcommissie. In de regel is er muzikale medewerking in de dienst van een muziekgroep of een koor. De data van de diensten in 2014 zijn: 21 september en 16 november om 18.30 uur. Zie ook elders bij jeugdactiviteiten.

 

HEILIG AVONDMAAL
Zes keer per jaar vieren wij in de diensten de Maaltijd van de Heer. Meestal is dat op de tweede zondag van een even maand en op Goede Vrijdag. Zij, die tot de belijdende leden van de Kerk (al of niet Nederlands Hervormd) behoren, zijn van harte uitgenodigd aan de Tafel. Het Avondmaal wordt in 2014 gevierd op:24 augustus (morgen), 12 oktober en 14 december. Voor mensen die aan huis gebonden zijn en 's zondags niet naar de kerk kunnen komen is er de mogelijkheid thuis het avondmaal te vieren. Zo kunnen ook zij de tekenen van brood en wijn ontvangen.(contact predikant)

 

HEILIGE DOOP
Bediening van de doop is in de regel mogelijk op de tweede zondag van de oneven maand. Zij die hun kind ter doop willen houden, kunnen zich daartoe aanmelden bij de predikant of bij de wijkouderling. Na aanmelding volgt er een doopbezoek bij de ouders aan huis, waarbij met elkaar gesproken wordt over de betekenis van de doop. Ná de doopdienst is er voor gemeenteleden en familie gelegenheid tot feliciteren in het Hervormd Centrum. Voor doop in een andere gemeente dan die van de eigen woonplaats is toestemming vooraf van de kerkenraad ter plaatse vereist, tenzij men zich via perforatie, tijdig, heeft laten overschrijven. De (voorgenomen) data voor de doop zijn in 2014: 21 september en 9 november.


Samenvattend
Wat:
Waar:
Wanneer:
Contactpersoon: