God geeft jou……

Voor elke storm een regenboog

Voor elke traan een glimlach

Voor elk verdriet een belofte

Voor moeilijke tijden een zegen

Voor ieder probleem een trouwe vriend om je te steunen

Voor elke zucht een prachtig lied en

Voor ieder gebed een antwoord


Ierse zegenbedeDIENSTEN op andere tijden en dagen, die in 2014 gehouden worden zijn:

Dankstond voor gewas en arbeid:

woensdag 5 november 19.30 uur.Kerstnachtdienst: woensdag 24 december 21.30 uur.

Eerste Kerstdag: 25 december 10.00 uur.

Oudejaarsdag: 31 december 19.30 uur.
Morgengebed op nieuwjaarsdag: 1 januari  2015 - 10.30 uur

 

GEZINS- EN JEUGDDIENSTEN
In gezinsdiensten wordt er in het bijzonder rekening gehouden met de jongste gemeenteleden, vanaf ongeveer 4 jaar. Deze gezinsdiensten worden voorbereid door de gezinsdienstcommissie samen met een aantal ouders. De data van de gezinsdiensten in 2014 zijn: 9 november. Aanvang: 10.00 uur.
De jeugddiensten zijn gericht op de jeugd vanaf 12 jaar en worden voorbereid door de jeugddienstcommissie. In de regel is er muzikale medewerking in de dienst van een muziekgroep of een koor. De data van de diensten in 2014 zijn: 21 september en 16 november om 18.30 uur. Zie ook elders bij jeugdactiviteiten.

 

HEILIG AVONDMAAL
Zes keer per jaar vieren wij in de diensten de Maaltijd van de Heer. Meestal is dat op de tweede zondag van een even maand en op Goede Vrijdag. Zij, die tot de belijdende leden van de Kerk (al of niet Nederlands Hervormd) behoren, zijn van harte uitgenodigd aan de Tafel. Het Avondmaal wordt in 2014 gevierd op:24 augustus (morgen), 12 oktober en 14 december. Voor mensen die aan huis gebonden zijn en 's zondags niet naar de kerk kunnen komen is er de mogelijkheid thuis het avondmaal te vieren. Zo kunnen ook zij de tekenen van brood en wijn ontvangen.(contact predikant)

 

HEILIGE DOOP
Bediening van de doop is in de regel mogelijk op de tweede zondag van de oneven maand. Zij die hun kind ter doop willen houden, kunnen zich daartoe aanmelden bij de predikant of bij de wijkouderling. Na aanmelding volgt er een doopbezoek bij de ouders aan huis, waarbij met elkaar gesproken wordt over de betekenis van de doop. Ná de doopdienst is er voor gemeenteleden en familie gelegenheid tot feliciteren in het Hervormd Centrum. Voor doop in een andere gemeente dan die van de eigen woonplaats is toestemming vooraf van de kerkenraad ter plaatse vereist, tenzij men zich via perforatie, tijdig, heeft laten overschrijven. De (voorgenomen) data voor de doop zijn in 2014: 21 september en 9 november.


Samenvattend
Wat:
Waar:
Wanneer:
Contactpersoon: